Reference - Energetické optimalizace

Zde můžete nalézt výběr z referencí pro kategorii Energetické optimalizace:

Od roku 2011 pomáháme firmám optimalizovat jejich energetická hospodářství. Každý rok se nám tak daří u výrobních firem zvyšovat energetickou efektivitu na vyrobený kus, u administrativních provozů snižovat provozní náklady za pomoci technických řešení. Jsme rádi, že si nás pro spolupráci v oblasti energetického managementu vybrali i firmy jak např. Komerční banka a.s., ABB s.r.o., Equa Bank a.s.,McDonald Česká a Slovenská republika.

Ministerstvo obrany ČR

Veřejná sféra má na snižování energetické náročnosti budov svých organizací stejný zájem, jako sféra soukromá. Z tohoto důvodu se Ministerstvo obrany rozhodlo zažádat o dotaci na zateplení objektu z programu OPŽP (Operační Fond Životního Prostředí) vypsaný Ministerstvem životního prostředí. Naše společnost zpracovala ve velmi krátkém termínu energetické audity včetně všech potřebných příloh, které vyžaduje úspěšná žádost o dotaci pro 6 objektů z areálu VSŠ (Vojenská Střední Škola) a VOŠ (Vyšší Odborná Škola) Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

PANAV, a.s.

Pro tradičního výrobce tažných zařízení (přívěsů a návěsů) se nám podařilo v rámci studie energetické optimalizace nalézt beznákladové úspory převyšující hodnotu 300 000,- Kč/rok. Panav Senice na Hané, je zavedenou strojírenskou firmou v olomouckém regionu a zaměstnává cca 200 zaměstnanců. Dlouhodobě byla oblast energetického managementu zanedbávána a jsme rádi, že jsme mohli pro klienta zrealizovat naši variantu energetického auditu. Při zadání jsme si odsouhlasili maximální možnou dobu návratnosti pro vyhledávaná opatření na dobu pěti let. Těch se celkem podařilo nalézt 12 z toho 5, za kterými není nutná žádná investice. Jsme rádi, že si nás Panav vybral i pro další činnosti týkající se energetického managementu a na podzim 2015 dochází k realizaci systému pro monitoring energií Enectiva

OBI Česká republika

Energetická optimalizace hobby marketu OBI. Našemu klientovi jsem pomohli vyhledat úsporná opatření s okamžitou dobou návratnosti a opatření s návratnosti s maximální délkou 3 roky. Celková hodnota těchto rychlých úspor činila 150 000,-/rok. Potěšilo nás, že si nás zákazník vybral i pro další projekty auditu měřících míst a také on-line energetického monitoringu na své prodejně. Více informací o projektu zde. 

ZLKL Loštice

Naším klientem v tomto projektu byla strojírenská společnost ZLKL s.r.o., která se v roce 2012 umístila na 3. místě a v roce 2013 na 1. místě v soutěži Firma roku Olomouckého kraje. Zároveň vyhrála ocenění Odpovědná firma roku Olomouckého kraje 2013. Využít služby energetického poradenství tak bylo logickým krokem při cestě za co nejefektivnějším provozem průmyslového podniku. VÍCE INFORMACÍ

BCB Plzeň

Budova BCB se z hlediska technologického vybavení řadí mezi modernější, pozornost byla v tomto projektu proto soustředěna především na efektivitu provozu technologií a jejich regulaci. Dále jsme vyhotovili manuál regulačních prvků a navrhli opatření pro snížení provozních nákladů budovy. Podařilo se nám dosáhnout beznákladových tj. neinvestičních úspor 80 000 Kč/rok. VÍCE INFORMACÍ 

Komplex 3 administrativních budov spol. Solitaire

Klientem naší společnosti v tomto projektu byla společnost Solitaire Real Estate spravující komplex 3 administrativních budov v centru Prahy. Bylo provedeno termoviznímu měření obálky komplexu, zhodnocení efektivity provozu a předložení návrhů na vylepšení a opatření pro zlepšení energetické náročnosti. Podařilo se nám dosáhnout snížení provozních nákladů u beznákladových opatření o 230 000 Kč/rok a navrhli jsem dalších 7 investičních opatření, z nichž největší potenciál skýtá zbudování vlastní trafostanice a přechod na velkoodběr. VÍCE INFORMACÍ

Tiskárna Libertas

Naším klientem byla společnost Libertas a.s. provozující ve svém komplexu v centru Prahy cca 15 000 m2 administrativních prostor a tiskárnu na ploše cca 5 000 m2. Pomocí termovizního měření získal klient přehled o stavu konstrukcí. Identifikovány byly jak zjevné problémy, tak drobné závady, které v běžném provozu obvykle bez měření odhaleny nejsou. Využitím teplotně-vlhkostních dataloggerů jsme po týdenním monitoringu vypracovali profil komplexu, který odhalil značné přetápění objektu v určitých prostorech. Na beznákladových opatřeních, o které měl provozovatel především zájem, jsme dosáhli úspor 80 000Kč/rok. VÍCE INFORMACÍ 

Factory Office Centre

Naším klientem v tomto projektu byla společnost Mint Investment s.r.o. a jimi spravovaná budova Factory Office Centre s celkovou rozlohou 10 000m2. V 9 beznákladových opatřeních se nám podařilo ušetřit klientovi 147 000 Kč/rok. Celkový nalezený potenciál úspor/výnosů, který jsme byly schopni najít byl 1 740 000 Kč/rok.

Laugaricio

V tomto projektu jsme spolupracovali s asset managementem Trenčínského obchodního centra Laugaricio na energetické optimalizaci . OC se rozkládá na celkové ploše 26 000 m2. Díky 12 beznákladovým opatřením jsme pomohli klientovi dosáhnout úspor 131 000 EUR/rok. Součástí byl i návrh a ekonomické zhodnocení, vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše obchodního centra.

Office Park Nové Butovice

V tomto projektu jsme prováděli energetickou optimalizace 4 budov Office Parku Nové Butovice s celkovou rozlohou 33 000 m2. Na tomto projektu jsme spolupracovali s asset managementem tohoto komplexu. Navrhli jsme 21 beznákladových opatření a díky nim jsme dosáhli úspor 334 000 Kč/rok. Celkový potenciál úspor/výnosů činil 2 748 000 Kč/rok.

Obchodný dom Atrium

Opět ve spolupráci s asset managementem a property managementem tohoto obchodního domu s nábytkem v Bratislavě s celkovou rozlohou 7 370 m2, jsme nalezli celkem 5 beznákladovým opatření s dosaženými úsporami 3 796 EUR/rok. Součástí byl i technický audit, kdy jsme klientovi zmapovali současný stav budov i jednotlivých systémů. 

Eurovea v Bratislavě

Při tomto projektu probíhala certifikace ve standardu Bream In Use pro celé obchodní centrum v centru Bratislavy, přímo na břehu řeky Dunaj. Certfikovány byly budovy Central 1, Central 2 a Central 3, z kterých se komplex Eurovea skládá.Více informací 

Building Beta Prague

A další z řady certifikovaných budov a opět ve standardu Breeam In Use. Práce probíhali pro významného zahraničního investora ve spolupráci s asset management společností CBRE Global Investors. Více informací

Equa Bank

Coming Soon

Raven a.s.

Coming Soon

McDonald's

Coming Soon

Vorwerk

Coming Soon

Billa

Coming Soon