Plán energetického auditu

Po zavedení vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, která vstoupila v planost 1.4.2021 se významně změnil postup pro zpracování energetického auditu. Nutnou součástí energetického auditu je nově taktéž plán energetického auditu, který je základním dokumentem mezi zadavatelem a dodavatelem energetického auditu. Určuje detail zpracování auditu, jeho strukturu i formy výstupu. Sestavaný plán je odsouhlasen oběmi stranami, ještě před započetím prací na samotném auditu.

Obsahem plánu energetického auditu je následující:

 • Míra detailu energetického auditu - je možnost vybírat z tří úrovní podle míry detailu.
 • Potřeby zadavatele a jeho očekávání pro dosažení cílů energetického auditu.
 • Kritéria pro hodnocení a klasifikaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti.
 • Požadavky na součinnost zadavatele.
 • Seznam strategických dokumentů, které mohou ovlinit podobu auditu či navrhovaná opatření.
 • Administrativní náležitosti - jméno specialisty, datum, podpisy.

Plán energetického auditu je možné v průběhu provádění energetického auditu aktualizovat formou dodatku.

Různé detaily energetického auditu stanovené v energetickém plánu:

Co získáte: Přehled o energetickém hospodářství + návrhy úsporných opatření

Pro koho:

 • Majitelé nemovitosti
 • Property Management
 • Facility Management
 • Státní správa
 • Podniky a firmy s vlastními areály