Časté dotazy

Jaké výhody certifikace budov přináší?

Certifikace přináší výhody jak pro majitele nebo provozovatele budov, tak i pro nájemníky a uživatele. Nejčastější motivací pro získání certifikace je ekonomická výhoda oproti konkurenci.

Mezi hlavní výhody certifikace patří například:

  • Větší atraktivita pro potenciální nájemce a uživatele
  • Nižší provozní náklady
  • Vyšší nájmy, vyšší prodejní ceny nemovitostí
  • Zdravé a komfortní vnitřní prostředí
  • Ujištění, že budova je postavena v souladu se životním prostředím
  • Možnost prezentovat se jako společnost, která se zajímá o životní prostředí
  • Společenská odpovědnost

 

V jaké fázi projektu je ideální začít s procesem certifikace?

Nejvhodnější dobou pro začátek certifikační procesu je období prvotního návrhu objektu, aby mohla být navrhovaná řešení a opatření co nejlépe začleněna do projektu. Navíc je možné se tak vyhnout dodatečným nákladům a investicím, které by musely být provedeny v pozdějších fázích projektu pro dosažení žádaného hodnocení.

Jak dlouho trvá certifikovat budovu?

Čas potřebný k obdržení certifikátu se liší podle velikosti a charakteru projektu, dostupnosti potřebných informací a závisí také na tom, v jaké fázi projektu byla certifikace započata a také jestli se jedná o již stojící budovu či o novostavbu. U nových projektů proces certifikace probíhá po celou dobu projektování výstavby a končí zpravidla do 3 měsíců od kolaudace.

Kolik stojí certifikovat budovu?

Poplatek za vypracování hodnocení závisí na velikosti certifikované budovy, na účelu budovy, aktuální výši licenčních poplatků, stupni certifikace a také na tom, zda-li se jedná o novostavbu či stávající objekt. Cena se může pohybovat od 300 tisíc Kč až do 3 milionů Kč.

Pro konkrétní cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat zde.

Co je to BREEAM/LEED?

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) jsou celosvětově rozšířené metody používané k hodnocení budov z hlediska udržitelného rozvoje.

Pro jaké budovy je certifikace BREEAM/LEED určena?

Certifikace lze použít pro posuzování všech typů budov po celém světě, převážně se pak v rámci EU používá pro kancelářské budovy, obchodní centra a průmyslové haly. Je možné je ale použít i pro obytné budovy či pro zcela specifické projekty. Certifikace lze použít pro hodnocení jak plánovaných novostaveb ve fázi projektu, tak i pro certifikaci stávajících budov.

Jaký je rozdíl mezi certifikací BREEAM a LEED?

Systém BREEAM vznikl na půdě Britské výzkumné společnosti (BRE) v roce 1990. Systém LEED byl vyvinut v roce 2000 v USA. Oba systémy hodnocení mají společné prvky, liší se hlavně v procesu hodnocení. Systém BREEAM je většinou upřednostňován společnostmi s britskými vlastníky, LEED pak společnostmi s americkými vlastníky.

Jakou úroveň certifikace mohu získat?

Hodnocení je založeno na přidělování kreditů v jednotlivých oblastech, jako je úspora energie, hospodaření s vodou, kvalita vnitřního prostředí, znečištění okolí vlivem provozu budovy, použití stavebních materiálů, nakládání s odpady, doprava uživatelů od budovy, využití území apod. Úroveň hodnocení závisí jak na kvalitě projektu, tak na kvalitě výstavby i finálního provedení stavby. Dle množství získaných kreditů je pak dosaženo příslušné úrovně certifikace. V případě certifikace BREEAM lze dosáhnout úrovně Pass, Good, Very Good, Excellent či Outstanding, v případě LEED Certified, Silver, Gold nebo Platinum.