Automatizujeme provoz vašich budov

Díky online službám, je možné snížit jak náklady na provoz, tak ušetřit na administrativě, která souvisí s jejich správou. Přínos roste s počtem budov o které se musíte starat. V současnosti nabízíme možnost propojit jakoukoli budovu a jejich systémy na řešení pro:

V oblasti energetického managementu se jedná o energetický reporting, automatické vyúčtování nákladů na energie, sledování energetické efektivity, porovnání realných s předpokládanými náklady  na základě matematického modelu, správa veškerých měřidel energií a vyhodnocování EPC projektů či obecně energeticky úsporných projektů.

V oblasti Facility Managementu pak přinášíme našim klientům možnost automaticky sledovat veškeré požadavky na kontroly a revize, správu a uchování dokumentů, smluv, revizí, faktur. Dále možnost evidenci majetku a všech zařízení, které se na vašich budovách vyskytují a v neposlední řadě i správu kontaktů na externí dodavatele služeb, které využíváte při správě.

Cílem je maximálně automatizovat správu a provoz vašich provozů i celých budov.

 

Zaujala vás možnost využívat ve spojení se systémem měření a regulace další služby? Kontaktujte nás