Optimalizace jističe a distribuční sazby

V budovách a provozech dochází v průběhu času k mnoha změnám. Tyto změny mají vliv na celkový odběr elektřiny a tedy i na výši maximálního odebíraného proudu. Pokud nechcete platit zbytečné peníze za příliš velký jistič, špatně sjednanou kapacitu nebo špatně zvolenou distribuční sazbu, nechte si je optimalizovat.

Hlavní benefity

  • Snížení provozních nákladů
  • Finanční zdroje navíc

Co získáte: Distribuční poplatky tvoří již větší část faktury za elektřinu, snižíte je na minimum

Pro koho:

  • Majitelé budov
  • Správci budov
  • Property management
  • Facility management

Služba je založena na měření analyzátorem elektrické sítě, který měří v realném čase všechny kvalitativní parametry sítě včetně efektivních hodnot napětí a hlavně proudu, který je stěžejní pro následnou otpimalizaci. Toto  měření je provedeno na všech třech fázích. Doba měření závisí na charakteru provozu a může se pohybovat od jednotek hodin po několik dní až týdnů. Od celkové doby měření se odvíjí i cena služby. Analyzátor funguje v režimu datalogger, kdy si všechny hodnoty uchovává v sobě pro další analýzu. Součástí měření je i vyhodnocení dotazníku a celková analýza situace v rozvaděčích klienta našim technikem. Získáme tak ucelený pohled a možnost přesněji určit správnou hodnotu jističe nebo 1/4 hodinového maxima.

Po měření a analýze rozvodů zpracujeme výstupní protokol včetně doporučení optimalizace jističe (1/4 hodinového maxima) na správnou hodnotu. Celková doba realizace zakázky je běžně 3-10 dní od potvrzení objednávky. 

Měření provádíme po celé České republice a lze jej spojit s dalšími službami jako např. energetický audit.

Chcete nabídku na optimalizaci jističe?Kontaktujte nás