Certifikace budov podle standardu LEED ®

Certifikát LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov. Jde o mezinárodně uznávanou značku kvality, která poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy tzv. zelených budov.LEED certifikace 

Certifikát LEED případně jeho odnože jako LEED EB:OM byl vyvinut Americkou radou pro šetrné budovy (U.S. Green Building Council, neboli USGBC). Poskytuje nezávislé ověření, že budova či komplex budov byl navrhnut a postaven za pomoci postupů a strategií cílených na dosažení vysokých požadavků v základních oblastech zdravého životního prostředí. Tím je myšleno např. udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.

Hodnotící kategorie LEED

Certifikace LEED se skládá z několika kategorií, kterým je přisouzeno určité bodové hodnocení. Toto hodnocení se může lišit např. podle typu či účelu budovy. V následující tabulce můžete vidět jednotlivé kategorie a bodové ohodnocení jim přiřazené. Jedná se o kategorie a body jim přiřazené platící pro novostavby administrativních budov.

  Oblast

Bodové hodnocení

  Lokalita

28

  Hospodaření s vodou

10

  Energie a ovzduší

37

  Materiály a zdroje

13

  Kvalita vnitřního prostředí

12

  Inovace

6

  Místní priority

4

  SUMA

110

 

Hodnotící proces

Podle dosaženého počtu bodů za jednotlivé kategorie je přidělen určitý certifikát dle následující tabulky:

Dosažený počet bodů

Certifikát

< 40 bodů

-

≥40

Certified (Certifikováno)

≥50

Silver (Stříbrný)

≥60

Gold (Zlatý)

≥80

Platinum (Platinový)

 

Specifika certifikace LEED

Certifikace LEED transformuje způsob návrhu, výstavby a provozu budov – od jednotlivých domů, přes komplexy budov až po celé čtvrtě, či komunity. Jedná se o komplexní a flexibilní nástroj využitelný v průběhu celého životního cyklu budovy. Tedy od návrhu až po výstavbu a provoz.

Certifikace LEED má několik podtypů dělených podle druhu a účelu výstavby. V našich podmínkách je nejčastěji používán podtyp LEED Core & Shell. Ten je určen pro tzv. spekulativní výstavbu s více než 50 % ploch určených k pronájmu. Dalším typem je LEED for New Construction, který je naopak využíván v případě, že je k pronájmu určeno méně než 50 % ploch. Certifikaci uděluje americký certifikační orgán GBCI (Green Building Certification Institute).

Proces certifikace

Proces získání certifikace LEED se v podstatě skládá ze 3 základních etap:

  1. Prvním krokem po registraci pro získání certifikace LEED je příprava dokumentů a podkladů pro zajištění všech prerekvizit a podstatných požadavků pro podání žádosti o certifikaci
  2. Druhým krokem je řádné zkompletování všech dokumentů a podkladů podle požadavků certifikační organizace (GBCI) a poté samotné podání žádosti
  3. Třetím krokem je zpracování žádost o certifikaci a kontrola všech podaných dokumentů ze strany dané certifikační organizace (GBCI) a zjištění, zda všechny ukazatele splňují daná kritéria. Po obodování žádosti již následuje samotné vydání určité certifikace na základě počtu získaných bodů

Mezinárodní vývoj LEED

Standard LEED, se kterým přišla na trh USGBC v roce 1998, je otevřený systém založený na shodě a vedený LEED komisemi. Následující aktualizace systému, označovaná jako LEED 2012, je dalším krokem v procesu jeho neustálého zlepšování a vývoje. Z tohoto je jasně vidět, že standard LEED se neustále mění a přizpůsobuje aktuálnímu vývoji trendů v oboru „zelených budov“.

LEED zahrnuje téměř 7000 projektů ve více než 30 zemích. Pokrývá 140 milionů čtverečních metrů podlahové plochy podílející se na různých hodnotících systémech a 150 000 čtverečních metrů certifikovaných denně po celém světě více než 20 000 členy různých certifikačních organizací. Momentálně se jedná o nejrychleji se rozvíjející a rozšiřující certifikaci v oboru udržitelných budov na světě.

Společnost Enerfis a LEED

Certifikace LEED platí pro ohodnocení budovy jak ve fázi návrhu, tak již pro zhotovenou stavbuNaše společnost je schopna zařídit celý proces certifikace na klíč i zpracovaní jakéhokoliv dílčího procesu samostatně. 

Můžeme nabídnout zkušenosti a znalosti v oboru spolu s garancí kvality a spolehlivosti.

Máte zájem o certifikaci BREEAM?Kontaktujte nás

'LEED' and related logo is a trademark owned by the U.S. Green Building Council and is used with permission.