O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Enerfis Blog

CRREM Analýza: Dekarbonizace v realitním sektoru

Carbon Risk Real Estate Monitor (zkr. CRREM) je nástroj na výpočet uhlíkové stopy budovy, poskytující analýzu a předpověď vlivu investic do dekarbonizace na ekologickou zátěž budovy. 

 

CRREM Analýza: Dekarbonizace v realitním sektoru

ESG v roce 2024

Jaké povinnosti a novinky ze světa ESG čekají firmy v roce 2024, koho se budou týkat a jak se na ně připravit? 

ESG v roce 2024

LEED v5 - novinky v certifikacích budov

Připravovaná verze LEED v5 je ambiciózním přepracováním stávajícího hodnotících systémy LEED v4 a klade výrazný důraz na snižování emisí uhlíku, odolnost budov a ekologickou hodnotu.  Mezi hlavní cíle patří opatření v oblasti změny klimatu a jeho dopadů, ale taktéž se soustředí na kvalitu života obyvatel jak nových tak stávajících budov

LEED v5 - novinky v certifikacích budov

Stavební povolení pro fotovoltaickou elektrárnu v ČR

V rámci evropského přechodu k bezemisní energetice získávají fotovoltaické elektrárny na významu. Ačkoliv se mnoho článků věnuje aktuální situaci na trhu s FVE, málokterý se zaměřuje na komplexní proces povolování těchto elektráren v České republice. V tomto článku vás provedeme krok za krokem procesem získání stavebního povolení pro fotovoltaické elektrárny, od žádosti až po kolaudaci, a upozorníme na potenciální překážky, s nimiž se můžete setkat na stavebním úřadě.

Novinky v certifikaci Breeam

Jestli přemýšlíte nad certifikací BREEAM pro Váš projekt zřejmě Vás zajímají také licenční poplatky spojené s registrací projektu a se samotnou certifikací. Ceny samozřejmě zavisí od rozsahu výstavby a také jestli se jedná o nový objekt nebo stávající. Zde Vám proto přinášíme nejaktuálnější cenník poplatků pro Breeam New Construction a pro Breeam In Use, platný od 1. dubna 2023.

Co je BREEAM Pre-assessment?

Certifikaci BREEAM už snad ani nemusíme představovat - jde o nejstarší a v současnosti také o nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov.

Co je ale Pre-assessment, kdy je vhodný a v čem se liší od samotné certifikace?

Komunitní energetika

V poslední době hojně diskutované téma nabývá na významu i v České republice. Aktuálně projednávaný návrh novely energetického zákona, která by měla vejít v platnost začátkem roku 2024, zavádí do české legislativy principy komunitní energetiky. Co tento koncept přináší pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů? Jaké benefity může komunitní energetika přinést běžnému spotřebiteli? A co si přesně představit pod pojmem komunitní energetika?

Komunitní energetika

Výroba a využití solárních paliv

Jednou z cest dekarbonizace dopravy a dalších hospodářeských odvětví se můžou v blízké budoucnosti stát solární paliva. Zejména jsou tyto paliva perspektivní v obtížně elektrifikovatelných segmentech.

Výroba zeleného vodíku z přebytků FVE a jeho využití v dopravě

Zelený vodík se v současné době dostává na přední místa v oblasti tzv. zelených paliv (paliva, která nevytváří přírůstek skleníkových plynů v atmosféře). Z ekologického hlediska má vodík několik výhod. Při výrobě elektřiny z vodíku pomocí palivového článku nevznikají žádné emise, jelikož jediným jejím vedlejším produktem je voda. Zařízení pro výrobu vodíku (elektrolyzér) lze instalovat v místě spotřeby nebo v jeho blízkém okolí, odpadají tak náklady na přepravu a s tím spojené emise. Z energetického hlediska pak vodíkový pohon poskytuje trojnásobek energie na jednotku hmotnosti v porovnání se spalováním benzínu.

PPA - přímý nákup elektrické energie od výrobce

PPA (Power purchase agreement), neboli Dohoda (smlouva) o dodávce elektřiny je v energetice poměrně novým nástrojem, který se rozvíjí v posledních letech zejména na trzích s výrazným podílem obnovitelných zdrojů energie (OZE), tedy v západní Evropě nebo USA. Jedná se o kontrakty, které se uzavírají většinou na dobu 10-15 let, a které zavazují jednu stranu (výrobce) dodávat předem dané množství elektřiny straně druhé (odběratel).