Enectiva

Property a asset management jsou stále více tlačeny do nižších marží a aby si udržely svoji ziskovost, je nezbytné zvyšovat efektivitu při správě svěřeného portfolia majetku, v našem případě budov. Jedním ze způsobů je vhodné nasazení moderních informačních technologií jako je Enectiva - on-line nástroj pro energetický monitoring a reporting. Díky Enectivě a námi používanému M2M Hardware centralizujete správu energií celého portfolia, ať je jakkoliv rozsáhlé. Jednotlivé budovy z různých lokalit jsou vzájemně propojeny do jedné sítě, která sbírá veškerá energetická data z jednotlivých měřidel energií. Díky Enectivě můžete automatizovat vyúčtování energií, energetický reporting, či sledovat a vyhodnocovat úsporné projekty. Enectiva může fungovat v režimu "Cloud" s nulovou počáteční investicí anebo jako interní součást dané property či asset management firmy ve variantě Enterprise. 

Enectiva jako jediný nástroj energetického managementu pro Váš property management.

Case study Enectiva

  • Váš management bude mít celé portfolio nemovitostí pod kontrolou pomocí jediné online aplikace
  • Data z odečtů měřidel jsou  Vašimi techniky nebo pomocí dálkových odečtů zanesena do přímo systému
  • Nájemníci jednotlivých objektů si mohou porovnávat spotřeby s ostatními nájemníky téhož objektu
  • Vy a Váš property management můžete porovnávat energetickou náročnost všech objektů portfolia pohodlně na jednom místě
  • Do systému má každý uživatel přístup přes internet - snadno tak lze se systémem pracovat nezávisle na místě, kde se uživatel nachází
  • Každý uživatel má podle různých práv jasně dáno, co v systému může sledovat a měnit

 

Díky energetickým datům získaným z aplikace Enectiva můžete odhalit plýtvání, a tedy i potenciál pro úspory energií. Stejně tak lze aplikaci využít k pravidelnému rozúčtování energií, které se stává otázkou několik minut a kliknutí myši.

Stejně tak lze data využít pro snadnější vypracování energetických auditů či průkazů energetické náročnosti budov. Veškeré vlastnosti aplikace Enectiva a další informace o energetickém monitoringu lze dohledat na webu www.enectiva.cz.