Legislativa spojená s energetickým auditemLegislativa energetický audit

Základní legislativní normou v případě energetického auditu je zákon  č. 406/2000 Sb. V české legislativě je audit definován jako písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Obsah energetického auditu je závazný a definován ve vyhlášce  č. 140/2021 Sb., která definuje nejen obsah auditu, ale i způsob jeho zpracování. Obsah a způsob zpracování energetického posudku pak definuje vyhláška  č. 141/2021 Sb.

Aktuální související normy: zákon č.406/2000 Sb., vyhláška č. 140/2021 Sb., vyhláška 78/2013 Sb.

Dle  vyhlášky č. 140/2021 Sb.. energetický audit obsahuje:

 •     titulní list,
 •     identifikační údaje,
 •     plán energetického auditu
 •     popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 •     vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 •     návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
 •     varianty z návrhu jednotlivých opatření,
 •     stanovení nákladů na realizaci a možností čerpání finančních podpor pro jednotlivé varianty,
 •     výběr optimální varianty,
 •     doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
 •     kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Obsahem energetického auditu není průkaz energetické náročnosti budovy, ale pouze posouzení tepelně technických vlastností budov.

V případě dalších dotazů ohledně energetických auditů nás neváhejte kontaktovatKontaktujte nás