Měření průtoku vzduchu

Užitečnou nadstavbou k systémům pro vytápění, ventilaci a klimatizaci je měření průtoku vzduchu. Dobře fungující ventilace je podstatná pro efektivní práci lidí nejen v kancelářských prostorách. Na jednu stranu přivádí čerstvý vzduch. Na druhou naopak odvádí vzduch znehodnocený, který obsahuje například přebytečnou vlhkost. Cestu tam i zpět je třeba měřit, aby bylo možné stanovit vhodný objemový průtok. Technik provádí několik typů měření, ve kterých hraje největší roli rychlost proudění vzduchu a již zmiňovaný výsledný objemový průtok.

 

Pro koho:

  • Firma jakékoliv velikosti
  • Majitelé nemovitostí
  • Facility Management
  • Property management 

 

Proč průtok vzduchu měřit?

Možná jste nevěděli, že systémy vytápění, ventilace a klimatizace, tzv. HVAC, jsou běžně naddimenzované. Často využívají větší množství vzduchu, než je skutečně potřeba. Náklady na energii nutnou pro provoz zařízení navyšují celkové provozní náklady.

Bez měření nezjistíte, jestli jsou systémy správně nastavené. Velká výměna vzduchu může způsobit průvan a zbytečné plýtvání energiemi. Nízká výměna vzduchu naopak vede k vyšší únavě lidí v místnosti s nadbytkem oxidu uhličitého, kteří mají nedostatek čerstvého vzduchu k dýchání. Ze zdravotního hlediska vytváří nízký průtok vhodné podmínky pro množení bakterií.

Změření průtoku vzduchu ušetří firemní náklady hned dvakrát. Poprvé prostřednictvím energetické úspory a podruhé díky budování zdraví prospěšného pracovního prostředí.

Hlavní benefity

  • Úspora elektrické energie
  • Zdravé pracovní prostředí a vyšší výkon pracovníků

 

Je třeba měřit správně

Jediné správné měření je síťové. Rychlost proudění vzduchu není po celé délce kanálu stejná. Proto je zapotřebí aplikovat měření hned na několika místech. To regulují konkrétní normy (EN 12599, EN 16211, ASHRAE 111). Místa pro měření jsou rozložená v příčném průřezu vzduchotechnického kanálu s ohledem na jeho velikost a tvar. Celá oblast je dělena na části, které jsou změřeny v centrálním bodě. Následně jsou naměřené hodnoty zprůměrovány.

Pro správné měření průtoku vzduchu technik sestaví plán projektu. Při jeho vyhotovení bude brát ohled na umístění bodů měření v hlavním potrubí a přívodních kanálech do místností. Roli budou hrát i vzdálenosti od přerušení a další faktory. Neexistuje tedy univerzální počet vhodných bodů měření. Plán provedení měření je zapotřebí sestavit pro každý projekt individuálně. Počet bodů měření se bude odvíjet především od nepravidelností profilu proudění.

 

Co dál? Certifikace!

S kvalitou vnitřního prostředí pracují také certifikace udržitelnosti budov BREEAM a LEED.

 

Chcete si nechat změřit průtok vzduchu a zpracovat návrh doporučení? Kontaktujte nás