Certifikace budov Breeam, LEED, SBTool CZ

Certifikát budovy je potvrzení o splnění kritérií určitého standardu. Jedná se o komplexní hodnocení udržitelnosti budov. Skládá se z několika kategorií, např. energetická účinnost, emise skleníkových plynů, zdraví a pohoda, využití pozemku, znečištění, nakládání s odpady a s vodou. Naše společnost poskytuje v současnosti celosvětově nejpoužívanější certifikáty BREEAM ®, LEED ® a SBToolCZ. Dokážeme poskytnout certifikaci na klíč i jakékoliv dílčí části certifikačního procesu včetně odborných studií. Stejně tak provádíme certifikace již existujících budov dle standardů Breeam In Use či LEED EB:OM (Existing Building Operation Management)

V případě zájmu o vyhotovení PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy), v současnosti požadovaný jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení, následujte tento odkaz.

Hlavní benefity

 • Vyjádření standardu
 • Snížení provozních nákladů 
 • Zvýšení hodnoty budovy
 • Pozitivní marketing pro budovu
 • Zlepšení životních a pracovních podmínek

Co získáte:   Potvrzení splnění standardu vzhledem k šetrnosti k životnímu prostředí

Pro koho

 • Majitelé budov
 • Investoři
 • Developeři
 • Assett management
 • Property management

Investoři, majitelé budov a nájemníci začínají stále častěji požadovat, aby budova, kterou vlastní, případně ve které sídlí, měla certifikát udržitelnosti. Udržitelná výstavba se odkazuje na principy trvale udržitelného rozvoje a zelenou architekturu. Kromě energetických parametrů navíc rozšiřuje sociální a ekonomické aspekty. K porovnání kvalit budov ve vztahu k životnímu prostředí se využívají různé certifikační systémy. Mezi nejznámější a ve světě nejvíce používané patří certifikace dle standardů BREEAM, LEED či DGNB.

Proč certifikovat v Breeam, LEED či SBTool CZ?

 • Certifikace udržitelnosti poskytuje ekonomickou výhodu oproti konkurenci
 • Snižuje provozní náklady a zvyšuje cenu budovy
 • Na trhu stimuluje poptávku po šetrných budovách s malým negativním dopadem na životní prostředí
 • Dává jistotu, že v budově jsou použity osvědčené a vyzkoušené principy udržitelnosti a environmentální šetrnosti
 • Inspiruje při hledání inovativních řešení, která minimalizují dopad budovy na životní prostředí a provozní náklady
 • Jedná se o standard, který ve velkém překračuje minimální požadavky v předpisech
 • Zlepšuje pracovní a životní prostředí v budovách a podporuje vytvoření zdravého a komfortního pracovního prostředí pro zaměstnance
 • Certifikace poskytuje záruku kvality a provedení udržitelných elementů, které jste ve svém projektu realizovali
 • Dává společnostem možnost rozvoji firemních a organizačních cílů týkajících se ochrany životního prostředí a zlepšuje firemní prezentaci na trhu


V současnosti existuje několik druhů certifikátů pro budovy:

BREEAM certificate logoBREEAM®

Naše společnost může nabídnout svoje služby při certifikaci podle britské autority BRE (Building Research Establishment) a to konkrétně certifikací BREEAM (BRE Environmental Assesment Method). Jedná se o nejstarší a v současnosti o nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov. Nastavuje standard nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost. Je praktickým měřítkem k popisu vlivu budovy na životní prostředí. Hodnocení BREEAM používá uznávaná výkonnostní měřítka, která jsou stanovena podle zavedených kritérií. Použitá měřítka zahrnují aspekty týkající se užívání energie, vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů.

BREEAM lze použít na hodnocení stavby jak ve fázi projektu, tak pro již dokončenou a fungující stavbu. Naše společnost se umí postarat o celý proces certifikace i o zpracování podkladů pro jednotlivé kapitoly odděleně.

LEED certificate logoLEED®

Jsme také schopni poskytnout naše služby při certifikaci LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) garantované americkou radou pro šetrné budovy USGBC (U.S. Green Building Council). Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov splňuje dosažení vysokých požadavků v 6 klíčových oblastech. Těmi jsou udržitelná lokalita, hospodaření s pitnou vodou, energie a ovzduší, materiály a zdroje, kvalita vnitřního prostředí a inovace. Jedná se o globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem certifikací. Zaměřuje se na konkrétní prvky budovy a uděluje body za splnění stanovených kritérií.

Certifikaci lze zařídit jak na nově vznikající projekty, tak na již stojící objektyNaše společnost je schopna zařídit certifikaci LEED na klíč, případně zajistit pouze zpracování podkladů pro jednotlivé kroky odděleně.

SBToolCZ certificate logoSBToolCZ

V neposlední řadě pracujeme s certifikací SBToolCZ, což je jediný český národní certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov. Metodika je založena na multikriteriálním pojetí, ve kterém do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií v hodnotícím procesu se liší dle typu budovy (obytné, administrativní, aj.) a dle fáze životního cyklu budovy. Výsledné hodnocení má sloužit jak pro potřeby a ochranu veřejného zájmu, tak kvalitního vystavěného prostředí. SBToolCZ je v současnosti jediný lokalizovaný nástroj v ČR, respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry a v porovnání se zahraničními metodikami je podstatně levnější.

Společnost Enerfis dovede zařídit celý proces certifikace na klíč, ale také na provést i dílčí úkony vedoucí k certifikaci budovy. SBToolCZ je především určen pro certifikaci návrhu a poté výsledné výstavby, ale lze použít i pro certifikaci již dokončených staveb.

Který certifikační systém zvolit?

V podstatě mají všechny certifikační systémy zásadní prvky více méně podobné, hlavní rozdíl je v procesu. Zatímco BREEAM vyžaduje zapojení kvalifikovaného posuzovatele, certifikace LEED může být dosaženo bez odborníka s kvalifikací specificky pro LEED, což je však velmi náročné. BREEAM je také přísnější, co se týče požadované dokumentace.

Za nejdůležitější lze ovšem považovat umístění projektu a firemní strukturu investorů, předpokládaných nájemců a dalších zainteresovaných stran. LEED je pak většinou upřednostňován americkými společnostmi, zatímco BREEAM těmi s britskými.

Zaujala Vás možnost certifikace budovy?Kontaktujte nás