Smart metering - Technické informace

Smart metering

Smart metering system

Jedná se o měřící soustavu, jež je složená s navzájem mezi sebou propojených měřících bodů. Tyto měřící jednotky (měřidla energií, podružná i stanová) jsou za pomoci systémů pro dálkový odečet a sběr dat napojeny do tvz. koncentrátoru (kabelově, či dnes již bez problémů bezdrátově). Koncentrátor sbírá data v reálném čase a na základě údajů vyhodnocuje spotřebu a průtok energií.

Dnes již dokážeme propojit měřící systém s on-line aplikací (Enectiva), kde můžete daná data sledovat v reálném čase klidně i z druhé půlky Země.

Smart metering systems jsou v podstatě základním stavebním kamenem pro tzv. smart grids (neboli inteligentní sítě)

Smart grid

Smartgrid, neboli Inteligentní síť je v podstatě komunikační síť mezi producenty, distributory a spotřebiteli elektrické energie. Umožňuje řídit a regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. A to jak v místním, tak v globálním měřítku. Díky obousměrné komunikaci mezi smart metering systémy a výrobními zdroji umožňují inteligentní sítě přesnou predikci a včasnou výrobu a distribuci elektrické energie, což téměř eliminuje možnost výpadku el. energie. V případě poruchy je problém zjištěn v reálném čase a díky okamžité odezvě umožnují inteligentní sítě vyřešení problému mnohem rychleji a přesněji. Také je zde mnohem jednodušší a přesnější integrace obnovitelných zdrojů energie, které jsou v soukromém vlastnictví, do elektrické sítě a řízení jejich využití.

Dnes jsou ve smart grids ve velkém vystavovány a testovány především na Západě. V České republice je momentálně testována pouze jedna inteligentní síť; tou je Smart Region Vrchlabí. Poznatky z testování budou klíčové pro další rozvoj a nasazování chytrých sítí smart grids v České republice i Evropské Unii.

Základním stavebním kamenem pro smart grid jsou samozřejmě výše zmíněné smart metering system.

Enerfis a smart metering

Enerfis disponuje povolením od Českého metrologického institutu na montáž stanových měřidel, a tak jsme schopni zajistit dodávku měřících systémů. Od samotné montáže měřidel, až po napojení do on-line systému Enectiva, kde můžete naměřené hodnoty sledovat, porovnávat, vyhodnocovat a pracovat s nimi tak, aby váš energetický management vykazoval tu nejvyšší možnou míru efektivity.

Systém Enectiva je nezávislý na protokolech nižších vrstev, a tak jsme schopni instalovat systémy na sběrnicích M-busWirelessM-busRS-485Modbus apod. i např. odečítat měřidla s pulsním výstupem.

Díky automatickému sběru dat a napojení do on-line systému tak můžete např. provádět:

  • Monitoring spotřeb a odhalovat plýtvání
  • Fakturaci nájemníkům
  • Sledovat trendy a nastavovat cíle 
  • Automaticky generovat výstrahy a upozornění
  • Porovnávat spotřeby s klimatickými údaji

 Zaujala Vás možnost instalace měřících systémů?Kontaktujte nás