Rozdíl mezi energetickým auditem a posudkem

Zákon o hospodaření energií č.318/2012 Sb. definuje hned několik dokumentů. Konkrétně energetický audit v §9, energetický posudek v §9a, průkaz energetické náročnosti v §7a, kontrola kotlů a tepelných rozvdoů v §6a a kontrola klimatizačních systémů v §6a. Všechny tyto dokumenty může zpracovávat osoba energetického specialisty, které dle zákona disponuje patřičným oprávněním na danou oblast. Oprávněnou osobou pro zpracování jak auditu, tak energetického posudku je vždy energetický auditor. Specialista, který má oprávnění pouze na zpracování průkazů energetické náročnosti nemůže zpracovávat energetický posudek ani energetický audit.

Energetický posudek je definován jako písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Rozdíl energetického posudku oproti auditu je tedy v důvodu pro jeho zpracování. Posudek však nemůže nahradit v žádném případě energetický audit a může být vypracován pouze pro účely definované v 1. odstavci §9a zákona č. 318/2012 Sb.

V Enerfis nabízíme klientům i alternativní přístup k energetickému poradenství a tou je možnost energetické optimalizace.

Oprávněná osoba: Pouze s platným osvědčením energetického auditora smí zpracovat posudek

Cena energetického posudku se odvíjí od rozsáhlosti a komplexnosti posuzované budovy či projektu. Pohybuje se od 5 000 Kč až po 60 000 Kč u rozsáhlejších projektů. Pro konkrétní nabídku využijte kontaktní formulář.

V praxi se můžete setkat s celkem čtyřmi typy energetického posudku:

  1. posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
  2. posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny, respektive zavedení dodávky tepla
  3. posouzení proveditelnosti projektů financovaných z dotačních programů
  4. vyhodnocení plnění parameterů projektů realizovaných v rámci dotačních programů

Energetický posudek obsahuje

a) titulní list,
b) účel zpracování podle § 9a zákona,
c) identifikační údaje,
d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
e) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
f) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Související právní předpisy:

1. Zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zaujala Vás možnost zpracování energetického posudku?Kontaktujte nás