Řízení technologií a SCADA

Systémy měření a regulace (MaR) jsou primárně určeny pro automatizované řízení technologií budov jako je regulace vytápění, chlazení, vzduchotechniky. Dále regulace osvětlení, dohled nad protipožárními systémy a různými bezpečnostními systémy. Může se ale jednat taktéž o řízení výrobních technologií, nicméně v našem případě se plně soustředíme na návrh a realizaci energeticky efektivních systémů budov.

Důležitou součástí všech našich projektů je i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), neboli česky dispečink (dispečerské řízení a sběr dat). Naše SCADA je založena na cloudové platformě, takže není nutné žádná složitá instalace na vlastní počítače, ale vše je řešeno online přes webovou aplikaci. Do dává zákazníkům několik výhod. Mezi nejzajímavější patří nízké investiční a provozní náklady na provoz SCADA řešení.

Podkapitolou SCADA řešení jsou HMI (Human Mechine Interface), tedy rozhranní, přes které je umožněno technologie ovládat proškoleným uživatelům. Jedná se o různé varianty dotykových panelů a obrazovek, kde běží taktéž vizualizace dané technologie.

Co se vizualizace týče, tak je možné se domluvit na vlastním designu, který bude respektovat nejenom charakter budovy a technologií, ale taktéž korporátní identitu zákazníka. Data z řídicích systémů PLC jsou získávána prostřednictvím standardních otevřených komunikačních protokolů (ModBUS, BacNET atd.) a následně ukládána do SQL databází.

Máte zájem o nasazení SCADA řešení? Kontaktujte nás