Analytika Energetických Dat

Nedílnou součástí služby externího energetika je i pravidelný reporting a analýzy energetických dat. Cílem reportování spotřeb je sledovat trendy, definovat potenciál pro úspory, odhalovat plýtvání, sestavovat finanční a energetické plány. Součást naší analytické služby je tvorba energetických koncepcí a akčních plánů.

Hlavní benefity

 • Přehled o historii i trendech
 • Včasné odhalení plýtvání
 • Vyčíslení potenciálu pro úspory
 • Sestavení koncepcí a plánů

Co získáte: Energetické analýzy a reporting

Pro koho:

 • Majitelé budov
 • Správci budov
 • Výrobní podniky
 • Města a obce

Vliv na spotřebu má vždy několik faktorů. U výrobních firem se jedná především o množství vyrobených kusů, u administrativních budov pak jejich obsazenost. Pro všechny provozy ale platí, že jejich spotřebu výrazně ovlivňuje počasí. Proto i součástí našich analýz je krom klasického benchmarkingu a vyhodnocení poměrových ukazatelů taktéž vliv klimatických podmínek. Pomocí tzv. denostupňů dokážeme srovnávat různé otopné sezóny mezi sebou, ale i letní sezóny a jejich vliv na chlazení.

Výsledné analýzy tedy zohledňují:

 • Samotnou spotřebu
 • Obálku a konstrukce budov
 • Technologie v budovách, výrobní či provozní procesy
 • Počasí

Službu analytiky enegetických dat nabízíme jak samostatně, tak jako součást služby externího energetika.

 

Chcete nabídku na enexterního energetika či analýzu vašich dat?Kontaktujte nás