Uhlíková stopa

Proč měřit uhlíkovou stopu?

V současné době se ve světě podnikání stále častěji používá termín "uhlíková neutralita", přičemž z dlouhodobého hlediska je v nejlepším ekonomickém i společenském zájmu všech společností, aby se tomnuto trendu přizpůsobily. Pochopení vlivu vaší společnosti na životní prostředí je v dnešní době v souvislosti s globálním oteplováním a změnou klimatu stále důležitější. Díky měření uhlíkové stopy budete moci identifikovat daný problém a zároveň ho i napravit. Současní spotřebitelé se dnes stále více zajímají o nakupování od ekologicky smýšlejících značek, tudíž vystupování společnosti, která se podílí na snižování uhlíkové stopy, vám umožní přilákat více zákazníku a odlišit se od konkurence. Neváhejte, změřte svou uhlíkovou stopu a rozvíjejte svou společnost ekologicky i ekonomicky.


Co nabízíme?

  • Online energetický monitoring

  • Energetické certifikace
  • Komplexní analýza uhlíkové stopy

 

 


Nabízíme na míru ušitý plán, který vám umožní:

  • Snížit uhlíkovou stopu na požadovanou úroveň. 

  • Nebo uhlíkovou stopu kompenzovat jinými projekty a dosáhnout tak uhlíkové neutrality.

 

Jak dokážeme změřit vaši uhlíkovou stopu?

  1. Úvodní analýza situace vaší společnosti

  2. Sběr dat
  3. Konečný výpočet uhlíkové stopy na základě emisních faktorů
  4. Podrobný přehled o tom, odkud pochází vaše uhlíková stopa a odborné tipy, jak ji snížit či kompenzovat

Proč si vybrat Enerfis?

  • Nabízíme komplexní řešení vaší energetiky, přičemž pro tentu účel již přes 10 let vyvíjíme náš vlastní software Enectiva, který dokáže automaticky odečítat vaše měřidla a senzory a na základě získaných dat automaticky odhlait úniky vody či například navrhnout ekonomicky a energeticky úsporná řešení. 

Pokud máte zájem o analýzu uhlíkové stopy nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@enerfis.cz či na + 420 222 766 950.