Zlepšení mikroklimatu v kancelářích

Produktivita zaměstnanců je klíčová pro výkonnost celé firmy. Je vědecky podloženo, že zaměstnanci mnohem lépe a raději pracují v prostředí, které je přívětivé jak po stránce vzhledu, tak kvality vnitřního mikroklimatu. A právě tým Enerfis je schopen Vám zajistit kvalitnější pracovní prostředí.

Hlavní benefity

  • Příjemnější prostředí pro práci
  • Vyšší produktivita zaměstnanců

Co získáte:  Vyšší produktivitu svých zaměstnanců díky příjemnějšímu prostředí

Pro koho:

  • Zaměstnavatelé
  • Majitelé nemovitosti
  • Facility management
  • Property management

Zlepšení mikroklima

Celkový pocit pohody v určitém prostoru se skládá ze subjektivního hodnocení řady psychologických a fyziologických vjemů, vytvářených různými parametry interiéru. Analýza kvality vnitřního mikroklimatu tak spojuje mnoho oborů napříč celým spektrem vědy - od techniky až po psychologii a sociologii.

Tým Enerfis si je toho vědom a při svých analýzách proto spojuje odborníky z mnoha oborů, které donedávna byly chápány a řešeny obvykle pouze samostatně.

Nejprve připravíme jednoduchý, avšak psychologicky a vědecky podložený dotazník pro uživatele analyzované budovy, abychom zjistili jejich subjektivní hodnocení a pocity během pobytu v pracovních prostorách.

Poté za pomoci loggerů teploty, vlhkosti, intenzity umělého i kombinovaného osvětlení a koncentrace škodlivin ve vzduchu zjistíme skutečný stav mikroklimatu ve Vašich prostorech v závislosti na denní hodině a počtu uživatelů.

V závěru pak na základě analýzy údajů z provedených měření a výsledků dotazníku identifikujeme veškeré závady v kvalitě vnitřního mikroklimatu a navrhneme příslušná opatření v regulaci technologií, uspořádání dispozice vnitřního prostoru, rozmístění zeleně apod. tak, aby byla kvalita vnitřního mikroklimatu ve Vašich prostorech nastavena na nový, mnohem vyšší standard.

Certifikace vnitřního mikroklimatu se mimo jiné zabývá i certifikát WELL, který řadí na první místo zdraví a spokojenost uživatelů budov.

 

Zaujala Vás možnost zlepšení mikroklima?Kontaktujte nás