Zlepšení mikroklimatu v kancelářích

Produktivita zaměstnanců je klíčová pro výkonnost celé firmy. Je vědecky podloženo, že zaměstnanci mnohem lépe a raději pracují v prostředí, které je přívětivé jak po stránce vzhledu, tak kvality vnitřního mikroklimatu. A právě tým Enerfis je schopen Vám zajistit kvalitnější pracovní prostředí.

Hlavní benefity

  • Příjemnější prostředí pro práci
  • Vyšší produktivita zaměstnanců

Co získáte:  Vyšší produktivitu svých zaměstnanců díky příjemnějšímu prostředí

Pro koho:

  • Zaměstnavatelé
  • Majitelé nemovitosti
  • Facility management
  • Property management

Zlepšení mikroklima

Celkový pocit pohody v určitém prostoru se skládá ze subjektivního hodnocení řady psychologických a fyziologických vjemů, vytvářených různými parametry interiéru. Analýza kvality vnitřního mikroklimatu tak spojuje mnoho oborů napříč celým spektrem vědy - od techniky až po psychologii a sociologii.

Tým Enerfis si je toho vědom a při svých analýzách proto spojuje odborníky z mnoha oborů, které donedávna byly chápány a řešeny obvykle pouze samostatně.

Nejprve připravíme jednoduchý, avšak psychologicky a vědecky podložený dotazník pro uživatele analyzované budovy, abychom zjistili jejich subjektivní hodnocení a pocity během pobytu v pracovních prostorách.

Poté za pomoci loggerů teploty, vlhkosti, intenzity umělého i kombinovaného osvětlení a koncentrace škodlivin ve vzduchu zjistíme skutečný stav mikroklimatu ve Vašich prostorech v závislosti na denní hodině a počtu uživatelů.

V závěru pak na základě analýzy údajů z provedených měření a výsledků dotazníku identifikujeme veškeré závady v kvalitě vnitřního mikroklimatu a navrhneme příslušná opatření v regulaci technologií, uspořádání dispozice vnitřního prostoru, rozmístění zeleně apod. tak, aby byla kvalita vnitřního mikroklimatu ve Vašich prostorech nastavena na nový, mnohem vyšší standard.

 

Zaujala Vás možnost zlepšení mikroklima?Kontaktujte nás