Varianty energetického auditu/optimalizačních studií

Česká legislativa nezná stupně energetického auditu. Je pouze jedna varianta, která je přesně definována zákonem č.318/2012 Sb. a příslušnou prováděcí vyhláškou. Enerfis chápe, že tento předpis nemůže uspokojit všechny zákazníky, a proto zvláště v soukromé sféře nabízíme alternativu. Jinou formu energetického poradenství, a to energetickou optimalizaci. Více zde.

Služba energetické optimalizace respektuje zkušenosti nasbírané při snižování energetické náročnosti administrativních budov, průmyslových areálů, projektech pasivních domů či certifikacích budov. Stejně tak ale čerpá ze zahraničních zkušeností, kde se můžete setkat s energetickými audity rozdělených do tří skupin, podle hloubky/detailnosti jejich zpracování.

Popis jednotlivých variant:

Varianta 1

Jedná se o základní úroveň energetické optimalizace, kdy na základě interview se správci či majiteli objektu a prohlídky objektu je nejdříve pochopeno fungování energetických systémů a posléze vypracován výstupní dokument, který obsahuje:


1.analýza dat o spotřebách energií
2.odhalené možnosti energeticky úsporných opatření

Audit této úrovně neobsahuje detailní ekonomické analýzy jednotlivých opatření a je převážně zaměřen na odhalení opatření s rychlou dobou návratnosti. Tato varianta někdy bývá též nazývána předběžným auditem.

Obvyklá délka trvání je do jednoho týdne.

Hlavní specifika:
-rychlé zhodnocení budovy či provozu
-porovnání s ostatními nemovitostmi či provozy stejného charakteru
-zaměřeno převážně na rychlá a nízkonákladová opatření

Varianta 2

Druhý stupeň projektů zvyšování energetické efektivity obsahuje všechny činnosti, jako úroveň 1 s tím, že se zabývá detailněji obálkou budovy a jednotlivými systémy osvětlení, vytápění, ventilace, chlazení, přípravou teplé užitkové vody, stlačeným vzduchem atd. V úrovni 1 se na tyto systémy nahlíží jako na celek, který spotřebovává danou energii. Tato varianta bývá též někdy nazývána energetickou studií a analýzou.

Výstupem je soubor úsporných opatření pro jednotlivé technologie obsahující jak beznákladová, tak nízkonákladová opatření, včetně úprav regulačního systému. Všechna úsporná opatření jsou doplněna o základní ekonomickou kalkulaci.

Obvyklá délka trvání je od 2 do 4 týdnů.

Hlavní specifika:
-rozpad energetických zdrojů na jednotlivé spotřebiče
-identifikace úsporných opatření pro každý jednotlivý systém
-zvlášť zaměření na opatření provozního charakteru

Varianta 3

Jedná se o úroveň, která je používána při implementaci rozsáhlých, investičně nákladných úsporných opatření. Většinou je v této úrovni dále pracováno s opatřeními, která odhalí varianta 2 a ta jsou podrobena detailnější analýze. V průběhu je využito i měřící techniky případně softwarových nástrojů na energetické simulace, které výrazným způsobem zpřesňují odhad úspor navrhovaných opatření.

Obvyklá doba trvání 4-6 týdnů.

Hlavní specifika:
-důraz na detailní analýzu vysokonákladových investic
-použito měření jako termovize, analýza elektrické sítě, CO2 apod., dočasná instalace podružného měření
-veškeré kalkulace jsou dělány s maximální přesností se zahrnutím všech detailů

Ve všech typech těchto auditů je pamatováno na jejich hlavní účel, a to odhalení a klasifikace současné energetické náročnosti a jak tato může být různými opatřeními zlepšena, včetně ekonomického zhodnocení jednotlivých opatření.

Zaujala Vás možnost zpracování energetické optimalizační studie?Kontaktujte nás