Možnosti partnerství s Enerfis

Náš partnerský program umožňuje proškoleným partnerům generovat příjmy z prodeje licencí na aplikaci Enectiva, nebo prodejem serverových řešení pro energetický management. Tato řešení dokážeme ušít

na míru přímo jednotlivým zákazníkům. Další možností je provizní systém Enerfis. Ten funguje na principu provázanosti stránek prodejce se stránkami partnerskými, které výrobek nebo službu doporučují pomocí banneru umístěného na webových stránkách. Ten slouží jako odkaz na web aplikace Enectiva. Pokud si zákazník následně objedná některou ze služeb, získává partner finanční odměnu.

Stát se naším partnerem je velmi jednoduché. Stačí, vyplnit kontaktní formulář zde , ozvat se e-mailem na info@enerfis.cz  nebo telefonicky na čísle +420 222 766 950.

 

 

Výhody partnerství:

  • Vyšší příjmy pro Vás
  • Rozšíření služeb a produktů
  • Materiály na podporu prodeje a marketingu
  • Poskytnutí textů na web
  • Přístup na veškerá školení

Co získáte: Možnost vzájemně prospěšné spolupráce s Enerfis

Enectiva login

Společnost Enerfis se od počátku zaměřuje na efektivnější využívání energií. Tomu také odpovídá portfolio nabízených služeb, které zahrnuje energetickou optimalizaci budov, energetické audity, instalaci smart meteringu nebo certifikaci budov.

Energetická optimalizace provozu budov – Služba je zaměřená na nalezení převážně nízkonákladových a beznákladových řešení s dobou návratnosti do tří let.

Energetické audity – Energetický audit je soubor činností jejichž výstupem je soupis navrhovaných opatření, které vedou k snížení energetické náročnosti objektu.

Implementace energetického managementu - Řada dílčích činností, které společně vedou k efektivnějšímu systému využívání energií a snižování produkce emisí.

Energetické modely a simulace - Dynamické energetické modely poskytující detailní pohled na chování stavby ve fázi projektu, tedy ještě před tím, než je postavena.

Smart metering - Umožňuje daleko přesnější měření a analýzu a tím vede k větším energetickým úsporám.

Průkaz energetické náročnosti budov - Poskytne relevantní a důležitou informaci jakou nemovitost postavit/renovovat/koupit či pronajmout.

Certifikace budov BREEAM, LEED, SBToolCZ - Jedná se o komplexní zhodnocení udržitelnosti budov.