Výběr z vlastností aplikace Enectiva

Hlavní záměrem aplikace Enectiva je maximálně zjednodušit správu energetických dat a využít data z jednotlivých měřidel pro zvyšování efektivity ve všech typech provozů. Enecitva sama o sobě nedává tipy, jak šetřit energii, ale odhaluje potenciál, kde jsou úspory energie možné. Stejně tak díky aplikaci můžete posléze provádět přesný monitoring zavedených opatření. Jedná se taktéž o vhodný a kompatibilní nástroj pro zavedení ISO 50001 normy. Stejně tak shromažďovaná data lze využít při certifikaci budov Breeam, LEED, SBTool CZ či pro postý energetický audit.

Zde uvádíme výběr z klíčových vlastností aplikace.

Podrobné statistiky spotřeb a nákladů

Enectiva umožňuje sledovat spotřeby všech energií (teplo, chlad, elektřina, plyn, voda) a je schopna provádět jejich další podrobnější dělení, např. spotřebu teplé vody, spotřebu elektřiny na přípravu chladu, či je schopna zobrazovat výčty z spotřeby energií pro určité úseky budovy(obchdoní oddělení, technologickké oddělení atp.)

Automatické reporty

Energetický management se stává mnohem jednodušší, když máte automatický přístup k datům. Každá energetická statistika může být generována zcela automaticky, stejně tak můžete být automaticky upozorněni na krizový stav, například výrazný nárůst spotřeby či havárii. 

Analýza úspor

Systém Enectiva je navržen pro odhalování plýtvání a motivaci k úsporám. Stejně tak umožňuje na základě integrovaných analytických nástrojů monitorovat a automaticky ekonomicky vyhodnocovat úsporné nebo EPC projekty.

Rozúčtování a fakturace

Jedním z našich cílů při tvorbě systému Enectiva je snižovat administrativní zátěž spojenou s energetickými daty. Proto je v aplikaci integrována funkce rozúčtování a fakturace, která umožňuje vytvořit fakturu za energie pro nájemníka na pět kliknutí.

Meteodata

Počasí dokáže výrazně ovlivnit spotřeby energií. Proto je v Enectivě možné porovnávat spotřeby s teplotou, stejně tak nastavit automaticky generovaná upozornění na její pokles či překročení. Je možné integrovat i vlastní meteostanice přímo ve Vaší lokalitě.

Podpora Google Maps

Pro snadnější správu všech nemovitostí je aplikace propojena se službou Google Maps.

Neomezené množství uživatelů v rámci licence

V rámci každé licence má možnost aplikaci využívat neomezené množství uživatelů. Jedná o zcela unikátní formu licencování, kdy je účtováno za počet měřících míst, nikoli za počet uživatelů v systému.

Snadné zadávání odečtů

Existují dva způsoby, jak zadávat do aplikace Enectiva energetické odečty. Prvním z nich je ruční vkládání do on-line formuláře. Druhým je automatický sběr za různě dlouhou dobou periody. Podporujeme dálkový odečet vodoměrů, kalorimetrů, elektroměrů i plynoměrů.

Podpora  dálkových odečtů

Automatický sběr energetických dat z inteligentních měřidel hraje významnou roli v současném energetickém managementu. Enectiva je připravena na přenos dát z rozličných sběrnic jako jsou M-bus, Wireless M-bus, RS-485, Zig Bee, ModBus atd.

Integrované ceníky energií

ERU (Energetický regulační úřad) každý rok vydává nová cenová rozhodnutí a ta jsou ihned integrována do Enectivy. Díky této vlastnosti a záoveň díky možnosti definovat si vlastní ceníky můžete kdykoli sledovat náklady související s energetickou spotřebou.

Facility management

V Enectivě lze sledovat vývoj obsazenosti všech typů ploch v čase, stejně tak jako nahrávat půdorysy objektů a do těch pak zaznamenávat polohu jednotlivých měřidel energií.

Události

Systém Enectiva pracuje s událostmi. Když například změníte dodavatele elektrické energie, provedete úsporné opatření nebo instalujete novou technologii, systém si tuto událost zapamatuje a umožní následně detailně sledovat vývoj úspor dosažené díky této události.

Napojení na burzy PEX a EEX

S námi můžete sledovat aktuální vývoj na energetických burzách, navíc Enectiva za Vás dokáže hlídat cenu energií a automaticky upozornit na ideální dobu k nákupu.