Výběr z vlastností aplikace Enectiva

Hlavní záměrem aplikace Enectiva je maximálně zjednodušit správu energetických dat a využít data z jednotlivých měřidel pro zvyšování efektivity ve všech typech provozů. Enecitva sama o sobě nedává typy, jak šetřit energii, ale odhaluje potenciál, kde jsou úspory energie možné. Stejně tak díky aplikaci můžete posléze provádět přesný monitoring zavedených opatření. Jedná se taktéž o vhodný a kompatibilní nástroj pro zavedení ISO 50001 normy. Stejně tak shromažďovaná data lze využít při certifikaci budov Breeam, LEED, SBTool CZ či prostém energetickém auditu.

Zde uvádíme výběr z klíčových vlastností aplikace.

Podrobné statistiky spotřeb a nákladů

Enectiva umožňuje sledovat spotřeby všech energií (teplo, chlad, elektřina, plyn, voda) a jejich další podrobnější dělení např. spotřebu teplé vody, spotřebu elektřiny na přípravu chladu atp.

Automatické reporty

Energetický management se stává mnohem jednodušší, když máte automatický přístup k datům. Každá energetická statistika může být generována zcela automaticky, stejně tak můžete být automaticky upozorněni na krizový stav. Například výrazný nárůst spotřeby.

Analýza úspor

Systém Enectiva je navržena pro odhalování plýtvání a motivaci k úsporám. Stejně tak umožňuje na základě integrovaných analytických nástrojů monitorovat a automaticky ekonomicky vyhodnocovat úsporné nebo EPC projekty.

Rozúčtování a fakturace

Jedním z našich cílů při tvorbě systému Enectiva je snižovat administrativní zátěž spojenou s energetickými daty. Proto je v aplikaci integrována funkce rozúčtování a fakturace, která umožňuje vytvořit fakturu za energie pro nájemníka na pět kliknutí.

Meteodata

Počasí dokáže výrazně ovlivnit spotřeby energií. Proto je v Enectivě možné porovnávat spotřeby s teplotou, stejně tak nastavit automaticky generovaná upozornění na její pokles či překročení. Je možné integrovat i vlastní meteostanice přímo na Vaší lokalitě.

Podpora Google Maps

Pro snadnější správu všech nemovitostí je aplikace propojena se službou Google Maps.

Neomezené množství uživatelů v rámci licence

V rámci každé licence má možnost aplikaci využívat neomezené množství uživatelů. Jedná o zcela unikátní formu licencování, kdy je účtováno za počet měřících míst nikoli uživatelů v systému.

Snadné zadávání odečtů

Existují dva způsoby, jak zadávat do aplikace Enectiva energetické odečty. Prvním z nich je ruční vkládání do on-line formuláře a druhým automatický sběr z různě dlouhou dobou periody. Podporujeme dálkový odečet vodoměrů, kalorimetrů, elektroměrů i plynoměrů.

Podpora  dálkových odečtů

Automatický sběr energetických dat z inteligentních měřidel hraje významnou roli v současném energetickém managementu. Enectiva je připravena na přenos dát z rozličných sběrnic jako jsou M-bus, Wireless M-bus, RS-485, Zig Bee, ModBus atd.

Integrované ceníky energií

ERU (Energetický Regulační Úřad) každý rok vydává nová cenová rozhodnutí a ta jsou ihned integrovány do Enectivy. Díky této vlastnosti a také díky možnosti definovat si vlastní ceníky můžete kdykoli sledovat náklady související s energetickou spotřebou.

Facility management

V Enectivě lze sledovat vývoj obsazenosti všech typů ploch v čase, stejně tak jako nahrávat půdorysy objektů a do těch pak zaznamenávat polohu jednotlivých měřidel energií.

Události

Systém Enectiva pracuje s událostmi. Když například změníte dodavatele elektrické energie, provedete úsporné opatření nebo instalujete novou technologii, systém si tuto událost zapamatuje a umožní následně detailně sledovat vývoj úspor dosažené díky této události.

Napojení na burzy PEX a EEX

S námi můžete sledovat aktuální vývoj na energetických burzách. Co víc Enectiva za Vás dokáže hlídat cenu energií a automaticky upozornit na ideální dobu k nákupu.