Technický audit (Technical due Diligence)

Pro naše zákazníky provádíme technické audity, které jsou zaměřené na odhalení veškerých technických nedostatků a rizik spojených s provozem budovy. Technický audit, chcete-li Technical Due Diligence (TDD) je vyžadováno provést nejčastěji před koncem záruční doby technologií, případně celé stavby nebo také před koupí nemovitosti, kdy slouží jako ochrana kupujícího.

Technický audit je prováděn vždy specialisty na danou oblast, kteří jsou pravidelně školeni ve svých oborech. Při své činnosti využívají moderní technické vybavení včetně termovizní kamery, analyzátoru elektrické sítě, dataloggerů teplot, vlhkostí, množství CO2, luxmetr atp. Vše s ohledem zjistit detailní stav objektu při technickém auditu.

Hlavní benefity

  • Detailní zjištění stavu nemovitosti
  • Predikce budoucích nákladů OPEX
  • Anylýza současných provozních nákladů OPEX
  • Ochrana kupujícího, nebo majitele při konci záruky

Co získáte: Detailní přehled o technickém stavu nemovitosti

Pro koho:

  • Majitelé nemovitostí
  • Facility management
  • Property management
  • Asset managmenet
  • Portfolio management

Výstupem technického auditu je souhrnná zpráva s fotodokumentací a sepsanými odhalenými nedostatky. Často si zákazníci přejí vyčíslit náklady související s odhalenými defekty, a tak je možno si nechat zpracovat i ekonomické kalkulace, jakou součást technického auditu.

Oblasti které spadají do činnosti technických auditorů:

1. Kontrola úplnosti dokumentace k objektu

2. Použité materiály a jejich stav

3. Konstrukce budovy a statika

4. TZB (HVAC) vybavení objektu

5. Prvky požární bezpečnosti

6. Soulad se stavebními normami a předpisy

7. Vliv rizik související s dopadem na životní prostředí

Proces provádění technického auditu se skládá z úvodní schůzky se zadavatelem, kdy je zjištěn záměr a rozsah prováděných prací. Posléze jsou organizovány jednotlivé inspekce specialisty na auditované oblasti. Výsledné zpráva je vždy předána při osobním setkání s klientem a jednotlivé nedostatky jsou představeny.

Zaujala Vás možnost nechat si zpracovat technický audit?Kontaktujte nás