Energeticky efektivní systémy měření a regulace

Naši zákaznici nás především vyhledávají pro specializaci na energeticky efektivní provozy. Vždy přemýšlíme jak systémy navrhnout z pohledu nízké spotřeby a optimálními náklady na jejich provoz. Nejinak je tomu u systémů měření a regulace, které jsou stěžejní právě pro zajištění sprvné ekonomiky provozu.

Využíváme to nejlepší z IT světa v kombinaci se světem automatizace budov. To nám umožnilo nabídnout klientům lepší a srozumitelnější služby v oblasti energetického managementu. Mezi ně patří i plně automatický reporting energetické efektivity. Ten využívá matematické modely pro porovnání teoretické a skutečné spotřeby. Rozdíl je vyhodnocen jako potenciál pro úspory.

V rámci reportingu využíváme i klimatická data z dané lokality. Následně díky denostupňové metodě dokážeme pro naše klienty vyhodnotit efektivitu chlazení či vytápění. To je nedílnou součástí EPC projektů, které tvoří samostatnou kapitolu pro nasazení našich systémů měření a regulace. Díky cloudovým službám následně umožňujeme v reálném čase sledovat výsledky a přínos úsporných opatření a následně vše automaticky reportovat zodpovědným osobám.

Chcete realizovat energeticky úsporný projekt formou EPC? Kontaktujte nás