Technické informace a příklady měření

Termovizní měření se provádí v zimním období, kdy rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou je minimálně 20°C. Při měření je třeba brát zřetel na to, že kamera měří teplotu povrchu i odraženou teplotu. Proto je měření závislé na emisivitě povrchů. Termokamera potom dopočítá povrchovou teplotu ze složek odražené teploty, teploty povrchu a teploty prostředí. Měření obálky budovy se provádí zevnitř i zvenku, aby bylo možné přesněji odhalit problém. K měření se využívá infračervená spektra světla. Kamera převede toto neviditelné záření do viditelného spektra, kde můžeme přiřadit teplotní škále námi zvolené barevné spektrum.

V obecných informacích je uvedeno, co vše se dá měřit.

 Příklady vyhodnocení termosnímků

Termovize RD

Na snímku je vyfocen starší rodinný dům, který byl částečně rekonstruován v oblasti střechy. Jsou zde patrné rozdíly použitých nových materiálů a materiálů původních. Při rekonstrukci byla provedena výměna oken. Tato výměna může při nedostatečném větrání způsobit problémy v oblasti překladu, který bez zateplení tvoří tepelný most s rizikem kondenzace a s tím spojenými problémy v obytné místnosti. 

 

 

 

 

Porovnání konstrukcí

Na uvedeném snímku jsou patrné rozdíly tepelně technických vlastností výplní otvorů. I když garáž má menší nároky na vnitřní mikroklima, je patrné, že i tak předává do svého okolí více energie projevující se zvýšenou povrchovou teplotou přibližně o 3°C vyšší než výplň zasklení.   

 

 

 

 

 

Teplotní profil vertikálního vedení

K předchozímu snímku lze uvést teplotní profil, což je graf teplot, které se nacházejí v místě černé úsečky předchozího snímku. Vyšší hodnoty teploty jsou zde patrné přesně v oblasti garážových vrat. Úniku lze zamezit různými přístupy a vždy záleží na konkrétní situaci. Možností je víc a nemusí se vždy jednat pouze o výměnu garážových vrat.

 

 

 

 

Nedoléhání dveřního křídla balkonových dveří

Termogram z interiéru přesněji určuje technické vlastnosti i u novostaveb. Je patrné nedoléhání dveřního křídla vchodových dveří. Na základě tohoto měření lze přesně identifikovat netěsnost funkční spáry. V tomto případě je zřejmé, že se jedná o lokální záležitost způsobenou buď těsněním dveří. u některých křídel může kvůli velikosti a použitém materiálu docházet k malé torzní tuhosti.

 

 

 

 

Zaujala Vás možnost Termovizního měření ?Kontaktujte nás