Tepelná stabilita

Posouzení tepelné stability se provádí dle závazné normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Tato norma uvádí požadavky na tepelnou stabilitu místností pro zimní i letní období. Pro zimní období je stanoven maximální pokles výsledné teploty v místnosti během teoretické otopné přestávky. Pro posouzení tepelné stability v letním období je předepsána nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti.

Hlavní benefity

  • Zajištění tepelné stability objektu v zimním a/nebo letním období
  • Splnění legislativních požadavků

Co získáte: Přehled o stavu budovy z hlediska tepelné stability. Návrh na opatření pro splnění požadavků ČSN 73 0540-2.

Pro koho:

  • Developerské firmy
  • Projekční firmy
  • Majitelé nemovitosti
  • Property management

Posouzení tepelné stability lze provést dvěma základními způsoby. Jedním z nich je klasická metoda, u které se posuzuje kritická místnost. Kritická místnost pro posouzení tepelné stability v zimním období je místnost s nejvyšším průměrným součinitelem prostupu tepla konstrukcí místnosti Um podle ČSN 73 0540-4. Kritická místnost pro posouzení tepelné stability v letním období je místnost s největší plochou přímo osluněných výplní otvorů orientovaných na Z, JZ, J, JV, V, a to v poměru k podlahové ploše přilehlého prostoru.

Klasická metoda je jednodušší, časově méně náročná. Kritické místnosti se posuzují samostatně, nezávisle na chování zbytku budovy. Tato metoda je ale spojena s vyššími náklady na realizaci opatření vedoucích ke splnění požadavků, neboť výpočet je méně podrobný a je nakloněn více na stranu bezpečnosti.

Druhou možností je dynamická simulace. Při této metodě se pomocí 3D modelu objektu simuluje reálné chování celé budovy během libovolného období. Výpočet je podrobnější, složitější a přesnější. Díky tomu jsou náklady na splnění normových požadavků nižší, neboť opatření jsou navrhnuta pouze tam, kde jsou opravdu potřeba.

 

Obr. 1: Model bytového domu včetně okolní zástavby                                                                    pro dynamickou simulaci v programu DesignBuilder 

 

 

 

 

 

 

Zaujala Vás možnost nechat si provést posouzení tepelné stability? Kontaktujte nás