EPC Projekty

Ať si již necháte vypracovat energetický audit či zpracovat studii energetické optimalizace, výstupem je vždy soubor navrhovaných úsporných opatření. Z těchto návrhů vznikají další jednotlivé projekty menšího či většího rozsahu. Pokud se rozhodnete pro realizaci většího projektu, stává se důležitější otázkou způsob jejich financování. Jednou z forem, jak takovéto projekty financovat je tzv. EPC (Energy Performance Contracting), kdy zákazník splácí projekt až z vytvořených úspor. Dodavatel EPC energetické služby je smluvně zaručen ohledně garance výše úspor, a tedy i návratnosti vložené investice. Což z EPC činí velmi žádaný produkt v oblasti energetického poradenství.

Mezi časté EPC projekty se řádí výměna osvětlení či rekonstrukce otopného systému, nicméně metoda EPC nemá žádné limity. Podmínkou je pouze generování úspor tak, aby bylo možno počáteční investici splatit. Na českém trhu se pohybujeme v rozmezí 4-10 let.

Výhody: Energy Performance Contracting jsou úspory bez rizika

Fáze EPC projektů:

V běžné praxi se můžete setkat s různým rozfázováním EPC projektů. Uvádíme strukturu běžnou na českém trhu.

1. Identifikace projektu - prověření technické proveditelnosti a ekonomické návratnosti uvažovaného projektu. Lze vycházet ze zpracovaného energetického auditu, kde je uveden návrh investičních opatření. Vyhodnocení, zda je projekt vhodný pro metodu EPC.EPC Projekt

2. Projektová příprava - u EPC projektů je příprava a pečlivost ve zpracování vstupních informací do formy projektové dokumentace velmi důležitá, jelikož se již zde rozhoduje o konečné výši dosažených úspor.

3. Zajištění financování - finanční zdroje na provedení celého projektu mohou být zajištěny třetím subjektem (např. bankou) či přímo dodavatelem, tedy společností Enerfis a to v závislosti na objemu celé zakázky.

4. Realizace - dochází k instalaci nové technologie a jejímu uvedení do provozu. Zpracování realizační dokumentace a předání zákazníkovi.

5. Monitoring a splácení investice - zajištění dohledu, servisování instalované technologie a hlavně monitoringu dosažených úspor. Z nich se posléze splácí vložená investice.

Monitoring úspor a výsledků EPC projektu

Důležitou součástí všech EPC projektů je měření výsledků. Oproti ostatním společnostem nabízíme on-line monitoring všech energií. Díky aplikaci Enectiva, můžeme nabídnout automaticky generované ekonomické reporty, přímo vztažené k daným úsporným opatřením. Tímto se administrativa spojená s EPC snižuje na minimum, jelikož všechny zúčastněné strany mají on-line přístup ke všem potřebným informacím zcela transparentně.

Chcete se s námi pustit do EPC projektů ?Kontaktujte nás