Průběh energetické optimalizace

V jednoduchosti je ukryta síla i krása současně, a proto Vám nabízíme šest jednoduchých kroků, kterými můžete zásadně vylepšit Vaše energetické hospodářství.

1. Úvodní schůzka 

Jedná se o základní seznámení s charakterem nemovitosti či provozu a zjištění dostupných podkladů. Společně s Vámi vybereme oblast (energii či technologii), která se bude optimalizovat. Stanovíme taktéž ekonomickou návratnost opatření, která je pro Vás akceptovatelná. Naše řešení jsou šitá na míru aktuálním požadavkům zákazníka a charakteru předmětu naší optimalizace.

2. Inspekce budovy

Náš tým proškolených techniků sbírá přes 500 údajů a informací o předmětu optimalizace. Vždy vycházíme z reálných hodnot změřených přesnými dataloggery, analyzátorem elektrické sítě, termokamerou a ostatními měřícími přístroji. V případě, že součástí naší práce je i nastavení procesů energetického managementu (dle ISO 50001), tak v této fázi předkládáme i dotazníky managementu, zaměstnancům či uživatelům předmětu optimalizace.

3. Analýza dat a informací

Na základě veškerých informací z inspekce, z jednotlivých měření, faktur za energie, dokumentace a odečtů energií hledáme nejvhodnější opatření, jak a kde může zákazník využívat energie efektivněji. Důležitou součástí je i benchmarking s obdobnými budovami či provozy díky know-how uchované v datech aplikace Enectiva. V analytické části využíváme metody data miningu a regresní analýzy.

4. Předložení a prezentace výsledků

Z důvodu maximálního přínosu je pro nás důležitá komunikace se zákazníkem jak před započetím našich prací, tak i poté. Naše výsledky prezentujeme zákazníkovi na společné schůzce a společně také vybíráme jakou cestou se ubírat při realizaci nalezených opatření pro snížení energetické náročnosti.

5. Zavedení úsporných opatření 

Pro naše zákazníky vybíráme z databáze úsporných opatření čítající aktuálně 98 různých opatření. Z těch, která připadají v úvahu se stávají dílčí projekty s vlastním harmonogramem i rozpočtem na jejich zavedení.

6. Monitoring dosažených úspor

Bez správného vyhodnocení výsledků neexistuje úspěšný energetický management. V rámci našich služeb nabízíme on-line energetický monitoring vlastí webovou aplikací Enectiva. Díky Enectivě dokážete velmi jednoduše spravovat veškeré energetické hospodářství firmy, objektu či celých areálů.

Garance na úvodní investici

Naše služba je koncipována tak, aby co nejméně zatěžovala samotný provoz, ale přitom dokázala poskytnou maximum informací pro zákazníka o jeho energetickém hospodářství. Odhalit co nejvíce možného prostoru pro vyšší efektivitu využití energií je naší motivací, stejně tak jako nalezené možnosti posléze realizovat a monitorovat výsledek on-line. Na naši službu poskytujeme garanci, kdy investice vložená do naší práce se musí zákazníkovi vrátit do jednoho roku od zavedení navrhovaných beznákladových a nízkonákladových opatření.