Využijte služeb našich energetických specialistů

Oprávnění k vykonávání činnosti energetického specialisty uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR kompetentní osobě, která doloží dosažené vzdělání v technickém oboru, vykonanou praxi a úspěšně absolvuje odbornou zkoušku.

Enerfis: Naši energetičtí specialisté jsou vám k dispozici ke konzultacím i projektům.

Oprávnění energetický specialista získává k:

Do ledna 2020 probíhalo proškolování energetických specialistů povinným dvoudenním kurzem se závěrečným testem. Tohoto školení se musel energetický specialista účastnit každé 3 roky. Se změnou zákona a vyhlášky 406/2000 Sb. se tyto kurzy ruší a jsou nahrazeny průběžným vzděláváním. Energetický specialista musí získat v průběhu 3 let alespoň 18 kreditů za účast na vzdělávacích seminářích. Vzdělávací semináře budou schvalovány Státní energetickou inspekcí (SEI), která na základě různých kritérií určí, kolik kreditů seminář dostane. Mezi kritéria patří tematický rozsah a obsah přednášek, profesní zaměření organizátora, doba trvání semináře (minimum 5 hodin), hodinový finanční náklad na organizaci atd.

Naši energetičtí specialisté absolvují pravidelná školení v těchto oblastech:

  • Zvyšování účinnosti užití energie
  • Energetická legislativa a další související legislativa
  • Tepelná ochrana budov
  • Systémy měření a regulace pro provoz energeticky efektivních budov
  • Systémy smart-meteringu
  • Systémy nízkoemisních zdrojů
  • Zahraniční trendy v oblastech úspor energie