Smart metering

Kvalitní měřící systém je zárukou správného energetického managementu, a čím detailněji a přesněji dokážete odečítat měřiče Vašich spotřebičů, tím více úspor lze nalézt v energetickém hospodářství. Tuto skutečnost jsme si uvědomili i my a přicházíme na český trh s nabídkou instalace tzv. smart metering systems (chytrých měřících systémů), které jsou napojeny do naší softwarové aplikace Enectiva. Díky měřícím systémům můžete v reálném čase sledovat a řídit Vaši spotřebu energií a tím i Vaše finance.

Hlavní benefity

 • Automatizace odečtů
 • Snížení provozních nákladů
 • Spotřeba v reálném čase
 • Monitoring úspor
 • Motivace nájemníků

 Co získáteEnergie neustále pod kontrolou, on-line

 

Pro koho:

 • Majitelé budov                                                                                                                      
 • Správci budov
 • Developeři
 • Stavební společnosti

Měřící systémyTradiční analogové měřiče (elektroměry, vodoměry, plynoměry,...) jsou již dneska zastaralé a je možnost nahradit je digitálními měřícími systémy s širokým spektrem poskytovaných údajů. Ty představují krok k mnohem přesnějšímu měření, analýze a úsporám spotřeb energií.

Proč instalovat smart metering system?

Klasická administrativní, účelová budova či bytová jednotka má několik měřičů spotřeby, které zaznamenávají odběr energií. Na základě tohoto majitel či správce budovy účtuje podíl na spotřebě daných energií svým nájemníkům. Tato metoda s sebou nese několik problémů a nástrah.

Dnes je již možnost instalovat do budov tzv. smart metering systémy, neboli chytrý měřící systém. Ten dokáže to samé a mnohem více. Poskytuje mnoho výhod a usnadnění, od přehlednějšího měření spotřeby energií, analýzy ceny elektřiny v čase, až po vyhodnocování ve formě grafů a tabulek, či automatizovaného rozúčtování tepla a ostatních energií.

Podrobně to shrnuje následující tabulka:

 Typická situace

 Situace se Smart metering system

 •  Časová náročnost při odečtu měřičů spotřeby

 •  Hodnoty spotřeby energií jsou zaznamenány automaticky
 •  Fyzické zaznamenávání, vyhodnocování a analyzování dat
 •  Všechna data jsou zaznamenána, vyhodnocena a analyzována přes software
 •  Možnost selhání lidského faktoru
 •  Vše je řešeno elektronicky, v reálném čase a v přehledných tabulkách a grafech
 •  Nepřesnost při výpočtu ceny elektřiny na jednoho nájemce
 •  Přesně spočítaná spotřeba energií spadající na jednoho nájemce
 •  Nemožnost určit která aktivita či jaký spotřebič spotřebuje nejvíce energií
 • Možnost záznamů měření spotřeby podle jednotlivých kategorií (typ, místnost, spotřebič, porovnání s venkovní teplotou,…)
 •  Žádná motivace pro nájemce a malá možnost pro zlepšení či snížení spotřeby energií
 •  Díky přesnému vyúčtování a analýze spotřeby je nájemce motivován k úspornějšímu chování a nižší spotřebě energií
 •  Platba poskytovateli energií předem, vyúčtování, které se téměř vždy s původní predikcí liší
 • Lepší predikce spotřeby, přesné vyúčtování od poskytovatele a možnost naplánovat cash-flow
 •  Vypovídající hodnota odečtu měřiče spotřeby je minimální
 • Detailní záznamy o spotřebě, které je možno využít k automatickému rozúčtování tepla (všech energií)
 •  V případě jakékoliv změny (úsporné opatření, změna chování, …) je vyúčtování neprůkazný důkaz
 •  Sledování a vyhodnocování návratnosti investice (ROI) u opatření snižujících spotřebu

Zde můžete najít seznam všech VÝHOD A USNADNĚNÍ instalace smart metering system

Enerfis a smart metering

Rádi Vám poradíme se vším, co se týká smart metering systems (chytrých měřících systémů). Pomůžeme Vám s analyzováním Vaší současné situace a doporučíme opatření pro snížení Vaších provozních nákladů a propočítáme návratnost Vašich investic. Toto všechno poskytneme samozřejmě šité Vám na míru.

Od samotné montáže měřidel, až po napojení do on-line systému Enectiva, kde můžete naměřené hodnoty sledovat, porovnávat, vyhodnocovat a pracovat s nimi, tak aby váš energetický management vykazoval tu nejvyšší možnou míru efektivity a nejnižší náklady na spotřebu energií.

Jsme schopni zajistit celou záležitost na klíč, či poskytnout naše služby pouze pro část celého procesu. Můžeme nabídnout zkušenosti a znalosti v oboru spolu s garancí kvality a spolehlivosti.

Zde můžete prozkoumat smart metering po TECHNICKÉ STRÁNCE

Zaujala Vás možnost instalace smart metering systému?Kontaktujte nás