Návrh a projekce systémů MaR

Kvalitní návrh je vždy základem pro úspěšný projekt. Vše začíná vytvořením prvotní koncepce, která se následně rozpracuje i do prvního stupně projektové dokumentace. Platí, že nejzásadnější rozhodnutí se musí vždy udělat v prvotních fázích projektu. Jen tak je možné výsledně realizovat optimálně fungující systém, který bude fungovat na nízkých provozních nákladech a při nízké energetické náročnosti.

Projektovou dokumentaci pro projekty MaR zpracováváme ve stupních:

  • pro potřeby úvodní studie
  • projekt pro stavební povolení
  • projekt pro zadávací řízení
  • projekt skutečného provedení

S projekční činností souvisí i naše poradenská, konzultační a inženýrská činnost. Tyto činnosti lze využít ve všech etapách vašich projektů v případě, že máte zájem systémy, které kladou důraz na energetickou efektivitu.

Chcete zpracovat projekt MaR? Kontaktujte nás