Analýza elektrické sítě

Elektrická síť v ideálním stavu vykazuje parametry: frekvence 50 Hz, stabilní velikost napětí, které má harmonický průběh, tří fázová soustava je vyvážená, jak co se týče amplitudy i fáze. Ve skutečnosti ale elektrická síť vykazuje kolísání napětí, různě velké napěťově špičky, výskyt vyšších harmonických frekvencí a fázový posuv. Přitom jakákoli odchylka od ideálního stavu představuje plýtvání elektrickou energií, tedy i potenciál pro úspory. Právě na jejich nálezní se zaměřuje naše služba analýza elektrické sítě za pomoci profesionálního analyzátoru, které dokáže pracovat i v režimu datalogger. Měření analyzátor využíváme i v případě energetického auditu a ostatních energetických optimalizací.

Hlavní benefity

  • Úspora elektrické energie
  • Delší životnost spotřebičů
  • Nižší penále energetickým společnostem

Co získáte: Úspory elektrické energie a delší životnost elektrických spotřebičů

Pro koho:

  • Firma jakékoliv velikosti
  • Majitelé nemovitostí
  • Facility management
  • Průmyslové areály

Průběh služby spočívá nejprve ve vytipování vhodného místa či více míst na umístění analyzátoru sítě s ohledem na požadavky zákazníka. Někdy je třeba domluvit součinnost s místním distributorem elektrické energie, pokud se analyzátor sítě umisťuje do míst, která podléhají jeho správě. Typickou dobou, po kterou probíhá analýza, je jeden týden a společně s hodnotící zprávou se cena pohybuje od 8 900 Kč. Analyzátor je umístěn vždy tak, aby nijak neovlivnil provoz zařízení či mohl nějak ohrozit životy nebo zdraví uživatelů elektrické sítě.Analyzátor elektrické sítě

K dispozici máme analyzátor a měřící přístroje, které nemusí mít k dispozici zdroj napájení což umožňuje jejich instalaci i v odlehlých místech, kde není možnost využití napájení z elektrické sítě. Vzorkovací frekvence analyzátoru je od 1 vteřiny a je možno zaznamenat následující hlavní veličiny:

1.velikosti napětí

2.velikost proudu

3.fázový posuv

4.spotřeba elektrické energie

5.okamžitý výkon (jalový i činný)

Díky těmto měřením lze odhalit neefektivity v přenosu elektrické energie, vhodně zvolit regulátor 1/4 hodinového maxima stejně jako velikost jističů, odhalit neefektivity v chování personálu či zaměstnanců, zavést vhodnou kompenzaci jalové či kapacitní složky elektrické energie, či jednotky upravující velikost amplitudy napětí.

Analýza elektrické sítě je také velmi často vstupní službou k dalším krokům energetického managementu, či zavedení smart metering systémů viz. aplikace Enectiva.

Zaujala Vás možnost měření analyzátorem elektrické energie?Kontaktujte nás