Průkaz Energetické Náročnosti Budovy

Povinnost zpracovat PENB platí již od 1. 1. 2009 pro novostavby a větší renovace stávajících budov. Od 1. 1. 2013 se postupně zavádí povinnost zpracovat PENB i při prodeji nebo novém pronájmu nemovitosti či její části.

Hlavní benefity

  • Rychlost zpracování
  • Možnost vypracování potřebné dokumentace
  • Zaměření budovy
  • Zjištění aktuálního technického stavu

Co získáte: Průkaz pro budovu za bezkonkurenčních podmínek

Pro koho:

  • Majitelé budov
  • Správci budov
  • Property management
  • Assett management

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB je způsob, jak jednoduše sdělit laikovi složitou otázku kvality budovy z hlediska energetické náročnosti. Nepoví Vám sice přesnou spotřebu energií, ale poskytne Vám relevantní a důležitou informaci při rozhodování, jakou nemovitost postavit/renovovat/koupit či pronajmout. A jelikož investice do nemovitostí jsou v drtivé většině případů investicemi dlouhodobými, přijde každý relevantní údaj pro správné rozhodnutí jistě vhod.

Průkaz je oprávněn zpracovat Energetický specialista (dříve Energetický expert) s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam Energetických specialistů lze najít na webu MPO.

Jaký je rozdíl mezi štítkem a průkazem?

Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) je starší, dnes již v legislativě v podstatě nepoužívaná, metodika porovnávání energetické náročnosti budov. Nevýhodou této metodiky je fakt, že hodnotí pouze tepelně-technické vlastnosti obálky budovy (tzn. obvodových zdí, střechy, podlahy na terénu a oken) a nijak do hodnocení nezahrnuje technologické celky budovy (vytápění, větrání, přípravu TV atd.).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je nástupcem EŠOB. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že PENB je vlastně EŠOB rozšířený o hodnocení vlivu energetické účinnosti jednotlivých technologických celků na celkovou energetickou náročnost hodnocené budovy. PENB je tedy mnohem přesnější vyjádření celkové energetické náročnosti budovy než původní EŠOB.

Zaujala Vás možnost vypracování PENB?Kontaktujte nás