TECHNICKÝ AUDIT PŘED KONCEM ZÁRUKY

Je již nemovitost hotova a chcete ještě před koncem záruky prověřit, zda kvalita výstaby odpovídá dohodnutým podmínkám? Přesně v těchto situacích vám můžeme nabídnout vypracování detailního technického auditu včetně volitelných odborných měření. Provádíme kontrolu kvality zpracování, jakost použitých materiálů, statiku, technická zařízení, kanalizace. Vše dle předem domluveného rozsahu. Závěrečná výstupní zpráva je projednána na finální schůzce s objednatelem.

Co získáte

  • Detailní přehled o technickém stavu užívané nemovitosti
  • Souhrn všech nalazených vad, které vám pomůžeme vyreklamovat
  •  Nacenění odstranění poruch v těch případech, na které se nevztahuje záruka
  • Kontrola předané dokomentace k objektu, případně i smluvních vztahů

Odborná měření, která vám mohou přijít vhod

1.Termovozní měření pro kontrolu teplotěsnosti obálky budovy, kontrola zateplení, usazení oken, otvorových výplní, přehřívání elektroinstalace

2.Analýza elektrické sítě - služba spíše pro průmyslové areály, detekce jalové a kapacitní složky, přepětí, podpětí, zarušení vyššími harmonickými

3.Měření pronikání vlhkosti do konstrukcí budovy

4.Akustická měření na pronikání hluku, měření kročejové neprozvučnosti

5.Měření koncentrace VOC (Volatile Organic Compound - těkavé organické látky), případně další chemické znečištění vnitřního prostředí včetně alergenů

6.Ověření výkonnosti TZB systémů - vytápění, chlazení, vzduchotechnika, měření objemů průtoků vzduchu, kvalita regulace

 

Zaujala Vás možnost nechat si zpracovat technický audit?Kontaktujte nás