Termovizní měření

Důležitou součástí každé úsporné a dobře fungující budovy je správná funkce její obálky. Zabráněním úniku tepla, respektive chladu skrz netěsnosti nebo tepelné mosty lze ušetřit nemalé finanční prostředky, které můžete posléze využít pro jiné účely.

Stejně tak včasné odhalení průsaků vody může zamezit nákladným opravám střech a dalších konstrukcí. Všechna tato problémová místa lze odhalit pomocí termovizního snímkování provedeného naším kvalifikovaným technikem.

Hlavní benefity

  • Nalezení míst s chybějící nebo vadnou izolací
  • Nalezení tepelných mostů
  • Nalezení nežádoucích úniků tepla a chladu
  • Nalezení míst ohrožených vlhkostí

Co získáte: Detailní přehled o únicích tepla, chladu, průsacích vody, vadné elektroinstalaci

Pro koho:

  • Majitelé nemovitosti
  • Facility management
  • Property management
  • Správce budovy

Termovizní měření

Termovize je nejefektivnější neinvazivní technologie umožňující odhalit velmi rychle nežádoucí úniky teplého či chladného vzduchu skrz chybějící nebo vadnou tepelnou izolaci.

U nás na rozdíl od konkurence neplatíte za počet vyhotovených snímků, ale vždy za objekt jako celek. Vyhodnoceny tak jsou všechny nalezené nedostatky, nikoliv jen předem určený počet nejzávažnějších. Získáte tak komplexní analýzu obálky budovy jako celku.

Termovizní snímkování provádí kvalifikovaný technik a výstupem je zpráva o provedeném měření obsahující všechny nalezené nedostatky, hodnocení závažnosti každého z nich a doporučení opatření pro jejich odstranění.

Termovizní měření je možné využít i při certifikacích budov - například při certifikaci BREEAM New construction 2013 lze provedením termovizního měření po výstavbě získat 1 kredit v kapitole MAN 01 - Sustainable procurement

 

 

 

Zaujala Vás možnost Termovizního měření ?Kontaktujte nás