Implementace energetického managementu

Energetický management je obecný termín pro mnoho dílčích činností, které společně vedou k efektivnějšímu systému využívání energií a snižování produkce emisí skleníkových plynů. Jedná se o nepřetržitý proces, který, pokud je implementován a správně nastaven, dokáže výrazným způsobem snížit finanční náklady na energie nezávisle na tom, zda se jedná o firmu nebo nemovitost.

Energetické poradenství

Hlavní benefity

 • Nižší provozní náklady
 • Nastavení procesů vedoucích k úsporám
 • Zvýšení motivace zaměstnanců či nájemníků

Co získáte: Úspornější provoz organizace nebo budovy

Pro koho:

 • Facility management
 • Property management
 • Majitelé nemovitostí
 • Společnosti obecně

Implementace energetického managementu

Energetický management je primárně založen na metodice PDCA, v českém překladu "Plánuj - Proveď - Kontroluj - Jednej".

 • Plánuj: Stanovení cílů a procesů nezbytných pro dosažení výsledků, které jsou v souladu s energetickou politikou organizace
 • Proveď: Implementace procesů
 • Kontroluj: Monitoring a měření procesů vzhledem k energetické politice, cílům, cílovým hodnotám, legislativním povinnostem a dalším požadavkům, ke kterým se organizace přihlásila; podávání zprávy o výsledcích, energetický benchmarking.
 • Jednej: Realizace opatření pro neustálé zvyšování výkonnosti systému energetického managementu

Naše společnost nabízí nejen poradenství v oblasti energetického managementu, ale i návrhy a realizace jednotlivých kroků, které vedou k zavedení nového nebo zlepšení stávajícího systému energetického managementu do Vaší organizace nebo managementu budovy.

Stejně tak pro podporu energetického managementu můžeme nabídnout vlastní energetický informační systém Enectiva.

Zaujala Vás možnost implementace energetického managementu?Kontaktujte nás