Energetický audit

Pokud patříte mezi správce veřejné budovy nebo chcete získat finance na svůj projekt z fondů Evropské unie či jiných dotačních struktur, máte povinnost vyhotovit energetický audit. Tento energetický audit je nutné vyhotovit autorizovaným auditorem zapsaným v seznamu energetických specialistů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Energetický audit je z pohledu státu základním nástrojem pro posouzení energetického hospodářství a odhalení možností energetických úspor.

Od 1. 7. 2015 mají nově povinnost nechat si zpracovat energetický audit taktéž velké společnosti. Velká společnost nebo firma je taková, která má více než 250 zaměstnanců, roční obrat větší než 50 milionů EUR nebo její bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 milionů EUR. Za určitých okolností má povinnost zpracovat energetický audit i malá či střední firma. Více se dočtete v častých dotazech.

Mezi důvody pro zpracování energetického auditu zejména patří:

Energetický audit

 • zjištění aktuálního stavu energetického hospodářství
 • nalezení potenciálu pro energetické úspory
 • návrh konkrétních úsporných opatření a jejich ekonomické zhodnocení
 • získání dotace z dotačních struktur ministerstev ČR či Evropské unie
 • splnění povinnosti plynoucí ze zákona o hospodaření energií

Cena energetického auditu se odvíjí vždy od rozsahu a složitosti jednotlivých auditovaných technologií. Pohybuje se od 25 000,- Kč pro budovu či objekt až po 200 000,- za audit v komplexních výrobních areálech s mnoha technologiemi. Konkrétní cenovou nabídku jsme schopni zaslat obratem. Stačí popsat Vaši situaci a zaslat informace na obchod@enerfis.cz či využít náš kontaktní formulář.

Energetický audit se velmi často zpracovává z důvodů získání dotací z některých veřejných programů. Jedná se o dotační projekty vypsané ministerstvem pro životní prostředí, ministerstvem průmyslu a obchodu, evropskými strukturálními fondy či specializovanými organizacemi spadajícími pod jednotlivá ministerstva jako je Czechinvest a program Ekoenergie.

Hlavní benefity

 • Splnění zákonných požadavků
 • Návrhy úsporných opatření
 • Podklad pro dotaci
 • Zjištění aktuálního stavu energetického hospodářství

Co získáte: Přehled o energetickém hospodářství + návrhy úsporných opatření

Pro koho:

 • Majitelé nemovitosti
 • Property management
 • Facility management
 • Státní správa
 • Podniky a firmy s vlastními areály

Rozsah energetického auditu je definován ve vyhlášce 480/2012 Sb. Energetický audit je soubor činností prováděných pod kontrolou certifikovaného auditora, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech  využívání energií v budovách a úrovni energetickém hospodářství. Výstupem každého energetického auditu je soupis navrhovaných opatření, které vedou k snížení energetické náročnosti auditovaného objektu.

Zadavatel tak získá přehledné údaje o vhodných variantách energeticky úsporných opatření, ze kterých audit jednoznačně doporučí tu nejvýhodnější. Díky auditu se velmi usnadní rozhodovaní o budoucích investicích. Stejně tak získáte pohled na současné fungování Vaší nemovitosti a energetického hospodářství v ní.

Součástí energetického auditu jsou následující informace:

 1. Identifikační údaje
 2. Zhodnocení výchozího stavu
 3. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie
 4. Ekonomické vyhodnocení
 5. Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
 6. Doporučená nejvýhodnější varianta investice

Energetický audit se vyplatí realizovat vždy, když chcete snížit spotřebu energií, ale zákon ukládá ale i situace, kdy je to povinnost. Jedná se o následující případy:

1. Budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem

2. Hodnota celkové spotřeby energie je vyšši než 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok pro fyzické a právnické osoby za všechny budovy a energetické hospodářství

3. Hodnota celkové spotřeby energie je vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok u jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství

4. Hodnota celkové spotřeby energie je vyšší než 1 500 GJ (417 MWh) za rok u organizačních složkek státu, krajů a obcí stejně tak příspěvkových organizací pro jejich budovy souhrnně nebo energetická hospodářství

5. Hodnota spotřeby energie přásáhne u veřejně spravovaných budov či energetických hospodářství 700 GJ (194 MWh) za rok.

Virtuální energetický audit (VEA)

Jedná se o formu energetického auditu, která je prováděna na základě analytických metod aplikovaných na spotřeby energií. Tato forma auditu je velmi efektivní, ale jeho výstup nelze použít pro dotační žádosti či jako náhrada klasického energetického auditu v případech, které vyžaduje platná legislativa.

Virtualní energetický audit je variantou vhodnou pro firmy či organizace, které chtějí získat rychle a levně návrhy vhodných úsporných opatření s krátkou dobou návratnosti. Pro analýzu jsou využívany data o spotřebách, data o počasí v dané lokalitě, stav a materiály nemovitostí. Neméně důležitou součástí Virtuálního Energetického Auditu je benchmarking neboli porovnávání s podobnými nemovitostmi. Díky energetickým datům sbíraných v aplikaci Enectiva můžeme našim zákazníkům nabídnout pohled na jejich energetická data z pohledu ostatních nemovitostí. Odhalit tak další prostor pro úspory a taktéž stanovit limity kam se lze v efektivitě využívání energií posunout.

Virtuální Energetický Audit je moderní metodou jak optimalizovat energetické hospodářství jejíž hlavní výhodou je rychlost a nízká cena. Ta se pohybuje od 4 900 Kč bez DPH a odvíjí se od množství zpracovávaných dat.

V rámci auditů energií nabízíme i spoustu doplňkových služeb, které zvyšují přidanou hodnotu samotného energetického auditu a dokáží odhalit další možné úspory. Mezi tyto služby patří použití analyzátoru elektrické sítě, měření termovizní kamerou, měření teploty, vlhkosti, množství CO2, případně intenzity osvětlení. Veškerá meření nabízíme ve formě dataloggerů.

Stejně, tak nabízíme našim klientům on-line monitoring úsporných opatření, která jsou realizována na základě našich energetických auditů či optimalizačních studií. Monitoring zajištujeme aplikací Enectiva, která umožňuje automaticky sledovat ekonomiku jednotlivých úsporných opatření a stejně tak monitorovat veškeré energie včetně spotřeby vody. Aplikace Enectiva respektuje zásady energetického managementu dle ISO 50001.

Zaujala Vás možnost zpracování energetického auditu?Kontaktujte nás