Energetický monitoring a verifikace v certifikacích BREEAM a LEED

Sledování spotřeby energií je důležitým aspektem energetického managementu. Pravidelné sledování a vyhodnocování spotřeb pomáhá odhalit plýtvání, najít potenciál úspor nebo včas zjistit poruchy a odhalit tak úniky energií. Důležitost a význam monitoringu energií zohledňují také certifikační systémy BREEAM a LEED. Zavedení energetického monitoringu znamená zisk vyššího bodového hodnocení v těchto certifikačních systémech.
V současné době je pro dosažení vysokého hodnocení nutné zavést nejen monitoring hlavních měřidel, ale také měřidel podružných. Je nutné, aby bylo podružné měření vhodně zvoleno s ohledem na objekt a povahu provozu. 

Co získáte: Energeticky efektivní a lépe hodnocenou budovu

BREEAM NEW CONSTRUCTION

ENE 02 Energy Monitoring

Tento kredit se zabývá zavedením podružného měření jednotlivých energií. Předpokladem je také využití systému pro sběr a zpracování dat. V závislosti na typu budovy lze získat buď 1, nebo až 2 kredity.

WAT 02 Water Monitoring

Kritériem pro získání kreditu v této oblasti je monitoring spotřeby vody, díky kterému bude možné lépe odhalit potenciální plýtvání a najít potenciální možnosti úspory vody. Splněním požadavků je možné získat 1 kredit.

WAT 03 Water Leak Detection

V této oblasti je věnována pozornost snížení negativních dopadů úniků vody. Díky monitoringu spotřeby vody je možné včas odhalit případné defekty a závady na distribuční soustavě či na koncových armaturách a spotřebičích. Zavedení monitoringu při kombinaci s dalšími opatřeními může zajistit zisk až 1 kreditu.

BREEAM IN USE

ENE 68 Energy Management System

Tato oblast se zabývá managementem energií v budově. Za zavedení samotného monitoringu energií je možné získat 1 kredit. Díky využití monitoringu je ale také možné společně s kombinací dalších opatření vztahujících se k úsporám a managementu energií získat také další kredity – například 1 kredit za pravidelný monitoring a kontrolu stanovených cílů v rámci energetických úspor.

ENE 69 Trends in Energy Performance Data

Tato oblast se zabývá pravidelným vyhodnocováním spotřeb energií a sledováním trendů spotřeby v závislosti na různých obdobích. Zavedení energetického monitoringu umožňuje snadnou analýzu spotřeb energií a zjednodušuje tak vyhodnocení. Při provádění vyhodnocení pravidelně alespoň 2 krát ročně je možné získat až 2 kredity.

LEED - NEW CONSTRUCTION

EA Credit 5 – Measurement and Verification

Enhanced Commisioning (1 bod)
Hlavním záměrem této oblasti je zajištění toho, aby návrh a provoz budovy odpovídal projektovým požadavkům z hlediska energií, kvality vnitřního prostředí a trvanlivosti. Zavedení energetického monitoringu umožňuje sledování spotřeb energií a vody a pomáhá také odhalit různé poruchy či úniky. Zavedení energetického monitoringu může společně se splněním dalších požadavků přispět k zisku 1 bodu z této oblasti.

Advanced Energy Metering (1 bod)
Hlavním záměrem zavedení energetického monitoringu je podpora energetického managementu a možnost snadného odhalení potenciálních energetických úspor. Podmínkou je také zavedení podružného měření pro oblasti, které spotřebovávají více než 10% měřené energie. Zavedením energetického monitoringu splňující stanovená kritéria lze získat 1 bod.

LEED O+M: EXISTING BUILDINGS

Water Metering (až 2 body)
Získání bodu za tento kredit je podmíněno instalací a pravidelným odečítáním a sledováním spotřeby vody v objektu. Odečítání vodoměrů musí být minimálně po jednom týdnu a získaná data budou využívána k pravidelné analýze trendů ve spotřebě vody v jednotlivých subsystémech objektu.

Advanced Energy Metering (až 2 body)
Tento kredit se zabývá měřením spotřeby energií v objektu a nacházením případných potenciálů úspor. Získaná data slouží ke sledování vývoje spotřeb a odhalování potenciálních úspor. Získání těchto bodů je také podmíněno nastavením automatického upozornění, pokud budou spotřeby o více než 5% vyšší než předpokládaná hodnota. Dále je nutné provádět každý měsíc srovnání se spotřebami pro měsíce předchozí a také pro stejné období v předchozím roce.

 Souhrn:

BREEAM – NEW CONSTRUCTION

ENE 02 Energy Monitoring

Max. 2 kredity

Zavedení podružného měření

   

Zavedení podružného měření pro části objektu s vysokou energetickou zátěží a pro nájemní oblasti

WAT 02 Water Monitoring

1 kredit

Zavedení monitoringu spotřeby a instalace podružných měření umožňujících nalezení potenciálu úspor či odhalení plýtvání

WAT 03 Water Leak Detection

1 kredit

Monitoring spotřeby umožňující odhalit nežádoucí únik vody nebo poruchy na distribučním systému, armaturách a spotřebičích

BREEAM IN USE

ENE 68 Energy Management System

1 kredit

Zavedení měření energií; možnost získat další kredity související se zavedeným systémem měření energií a splněním dalších požadavků a opatření

ENE 69 Trends in Energy Performance Data

Až 2 kredity

Pravidelné vyhodnocování spotřeby minimálně 2 krát ročně

LEED - NEW CONSTRUCTION

EA Credit 5 Measurement and Verification

Enhanced Commissioning

1 bod

Zavedení monitoringu spotřeby energií a jeho aktivní využívání spolu se splněním dalších požadavků stanovených v této oblasti

Advanced Energy Metering

1 bod

Zavedení energetického monitoringu, zavedení podružného měření

LEED O+M: EXISTING BUILDINGS

 

Water Metering

až 2 body

Monitoring spotřeby vody v jednotlivých subsystémech v objektu

 

Advanced Energy Metering

až 2 body

Měření spotřeb, pravidelné vyhodnocování a srovnání s předchozími obdobími

Zajímáte se o vypracování odborné studie?Kontaktujte nás