Reference - Energetické optimalizace

Zde můžete nalézt výběr z referencí pro kategorii Energetické optimalizace:

Od roku 2011 pomáháme firmám optimalizovat jejich energetická hospodářství. Každý rok se nám tak daří u výrobních firem zvyšovat energetickou efektivitu na vyrobený kus, u administrativních provozů snižovat provozní náklady za pomoci technických řešení. Jsme rádi, že si nás pro spolupráci v oblasti energetického managementu vybrali i firmy jak např. Komerční banka a.s., ABB s.r.o., Equa Bank a.s., McDonald's Česká a Slovenská republika.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Tomuto významnému klientovi slouží naše firma jako externí energetik. Zajišťujeme komplexní péči ve službě, která se týká energetického managementu. Díky monitoringu spotřeb energií a vody v naší aplikaci Enectiva, má univerzita přehled nad energetickým hospodařením všech svých fakult .

 

Billa

Billa

Pro řetězec supermarketů Billa jsme realizovali projekt topení a TUV. Cílem bylo vytvořit ekonomický, efektivní způsob vytápění maloobchodních prodejen a kanceláří společnosti.
Ke zvýšení účinnosti a snížení nákladů, jsme využili přebytečné teplo z chladicích systémů, které by jinak zůstalo bezcenným odpadem.

Vorwerk

Vorwerk

Pro společnost Vorwerk jsme realizovali kompletní energetický audit pro centrálu společnosti a jejich 15 poboček po celé České republice. Projekt zahrnoval podrobnou analýzu spotřeby elektrické energie, osvětlení, vytápění a izolace budov.
Na základě získaných dat a jejich vyhodnocení jsme navrhli řadu zlepšení, spočítali i jejich odhadovanou návratnost investic a očekávanou efektivitu. Kompletní plán zahrnoval komplexní analýzu všech poboček a specifická opatření pro každou z nich. 

McDonald's

McDonald's

V tomto projektu jsme provedli energetický audit pro celou síť 130 poboček McDonalds v České a Slovenské republice. Získali jsme a analyzovali obrovské množství dat, a navrhli optimalizační plán za minimální náklady pro klienta. Největší výzvou pro nás bylo snížení spotřeby energetických zdrojů, aniž bychom ovlivnili chod poboček rychlého občerstvení a přípravu jídel pro zákazníky našeho klienta.

Raven a.s.

Raven a.s.

Náš klient, Raven a.s., je jeden z největších distributorů hutních dílů ve východní Evropě.
Vypracovali jsme pro tohoto klienta projekt, vyhodnocení spotřeby energií a celkovou efektivitu využití různých zdrojů. Navrhli jsme pro klienta různá řešení, která by usnadnila efektivnější správu energií u všech objektů, některá nevyžadovala od klienta žádné finanční investice, jiná byla pouze nízkonákladová.

Equa Bank

Equa Bank

V rámci tohoto projektu jsme realizovali energetický audit a vyhodnocení efektivity spotřeby různých zdrojů pro ústředí společnosti Equa bank a jejích 13 poboček v hlavním městě Praze. Na základě našich měření spotřeby elektřiny, plynu a studené vody jsme navrhli mnoho možností, jak spotřeby snížit. Vytvořili jsme srovnávací přehled všech měřených objektů, v nich využívaných energií a vody, a zjistili jsme, že některé spotřebovávají zbytečně příliš mnoho zdrojů ve vztahu k počtu zaměstnanců a ploše v m2.

Building Beta Prague

Building Beta Prague

A další z řady certifikovaných budov a opět ve standardu Breeam In Use. Práce probíhaly pro významného zahraničního investora ve spolupráci s asset management společností CBRE Global Investors. 

Eurovea v Bratislavě

Eurovea v Bratislavě

Při tomto projektu probíhala certifikace ve standardu Bream In Use pro celé obchodní centrum v centru Bratislavy, přímo na břehu řeky Dunaj. Certfikovány byly budovy Central 1, Central 2 a Central 3, ze kterých se komplex Eurovea skládá.

Obchodný dom Atrium

Obchodný dom Atrium

Opět ve spolupráci s asset managementem a property managementem tohoto obchodního domu s nábytkem v Bratislavě s celkovou rozlohou 7 370 m2, jsme nalezli celkem 5 beznákladovým opatření s dosaženými úsporami 3 796 EUR/rok. Součástí byl i technický audit, kdy jsme klientovi zmapovali současný stav budov i jednotlivých systémů. 

Office Park Nové Butovice

Office Park Nové Butovice

V tomto projektu jsme prováděli energetickou optimalizace 4 budov Office Parku Nové Butovice s celkovou rozlohou 33 000 m2. Na tomto projektu jsme spolupracovali s asset managementem tohoto komplexu. Navrhli jsme 21 beznákladových opatření a díky nim jsme dosáhli úspor 334 000 Kč/rok. Celkový potenciál úspor/výnosů činil 2 748 000 Kč/rok.

Laugaricio

Laugaricio

V tomto projektu jsme spolupracovali s asset managementem Trenčínského obchodního centra Laugaricio na energetické optimalizaci . OC se rozkládá na celkové ploše 26 000 m2. Díky 12 beznákladovým opatřením jsme pomohli klientovi dosáhnout úspor 131 000 EUR/rok. Součástí byl i návrh na ekonomické zhodnocení a vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše obchodního centra.

Factory Office Centre

Factory Office Centre

Naším klientem v tomto projektu byla společnost Mint Investment s.r.o. a jimi spravovaná budova Factory Office Centre s celkovou rozlohou 10 000m2. V 9 beznákladových opatřeních se nám podařilo ušetřit klientovi 147 000 Kč/rok. Celkový nalezený potenciál úspor/výnosů, který jsme byli schopni najít byl 1 740 000 Kč/rok.

Tiskárna Libertas

Tiskárna Libertas

Naším klientem byla společnost Libertas a.s. provozující ve svém komplexu v centru Prahy cca 15 000 m2 administrativních prostor a tiskárnu na ploše cca 5 000 m2. Pomocí termovizního měření získal klient přehled o stavu konstrukcí. Identifikovány byly jak zjevné problémy, tak drobné závady, které v běžném provozu obvykle bez měření odhaleny nejsou. Využitím teplotně-vlhkostních dataloggerů jsme po týdenním monitoringu vypracovali profil komplexu, který odhalil značné přetápění objektu v určitých prostorech. Na beznákladových opatřeních, o které měl provozovatel především zájem, jsme dosáhli úspor 80 000 Kč/rok. VÍCE INFORMACÍ 

Komplex 3 administrativních budov spol. Solitaire

Komplex 3 administrativních budov spol. Solitaire

Klientem naší společnosti v tomto projektu byla společnost Solitaire Real Estate spravující komplex 3 administrativních budov v centru Prahy. Bylo provedeno termoviznímu měření obálky komplexu, zhodnocení efektivity provozu a předložení návrhů na vylepšení a opatření pro zlepšení energetické náročnosti. Podařilo se nám dosáhnout snížení provozních nákladů u beznákladových opatření o 230 000 Kč/rok a navrhli jsme dalších 7 investičních opatření, z nichž největší potenciál skýtá zbudování vlastní trafostanice a přechod na velkoodběr. VÍCE INFORMACÍ

BCB Plzeň

BCB Plzeň

Budova BCB se z hlediska technologického vybavení řadí mezi modernější, pozornost byla v tomto projektu proto soustředěna především na efektivitu provozu technologií a jejich regulaci. Dále jsme vyhotovili manuál regulačních prvků a navrhli opatření pro snížení provozních nákladů budovy. Podařilo se nám dosáhnout beznákladových, tj. neinvestičních úspor 80 000 Kč/rok. VÍCE INFORMACÍ 

ZLKL Loštice

ZLKL Loštice

Naším klientem v tomto projektu byla strojírenská společnost ZLKL s.r.o., která se v roce 2012 umístila na 3. místě a v roce 2013 na 1. místě v soutěži Firma roku Olomouckého kraje. Zároveň vyhrála ocenění Odpovědná firma roku Olomouckého kraje 2013. Využít služby energetického poradenství tak bylo logickým krokem při cestě za co nejefektivnějším provozem průmyslového podniku. VÍCE INFORMACÍ

OBI Česká republika

OBI Česká republika

Energetická optimalizace hobby marketu OBI. Našemu klientovi jsme pomohli vyhledat úsporná opatření s okamžitou dobou návratnosti a opatření s návratnosti s maximální délkou 3 roky. Celková hodnota těchto rychlých úspor činila 150 000,-/rok. Potěšilo nás, že si nás zákazník vybral i pro další projekty auditu měřících míst a také on-line energetického monitoringu na své prodejně. Více informací o projektu VÍCE INFORMACÍ.

PANAV, a.s.

PANAV, a.s.

Pro tradičního výrobce tažných zařízení (přívěsů a návěsů) se nám podařilo v rámci studie energetické optimalizace nalézt beznákladové úspory převyšující hodnotu 300 000,- Kč/rok. Panav Senice na Hané je zavedenou strojírenskou firmou v olomouckém regionu a zaměstnává cca 200 zaměstnanců. Dlouhodobě byla oblast energetického managementu zanedbávána a jsme rádi, že jsme mohli pro klienta zrealizovat naši variantu energetického auditu. Při zadání jsme si odsouhlasili maximální možnou dobu návratnosti pro vyhledávaná opatření na dobu pěti let. Těch se celkem podařilo nalézt 12, z toho 5, za kterými není nutná žádná investice. Jsme rádi, že si nás Panav vybral i pro další činnosti týkající se energetického managementu a na podzim 2015 dochází k realizaci systému pro monitoring energií Enectiva

Ministerstvo obrany ČR

Ministerstvo obrany ČR

Veřejná sféra má na snižování energetické náročnosti budov svých organizací stejný zájem, jako sféra soukromá. Z tohoto důvodu se Ministerstvo obrany rozhodlo zažádat o dotaci na zateplení objektu z programu OPŽP (Operační Fond Životního Prostředí) vypsaný Ministerstvem životního prostředí. Naše společnost zpracovala ve velmi krátkém termínu energetické audity včetně všech potřebných příloh, které vyžaduje úspěšná žádost o dotaci pro 6 objektů z areálu VSŠ (Vojenská Střední Škola) a VOŠ (Vyšší Odborná Škola) Ministerstva obrany v Moravské Třebové.