Reference - Smart metering

Zde můžete nalézt výběr z referencí pro kategorii Smart metering:

Monitoringu energií, ale i dalších fyzikálních veličin se věnujeme od roku 2012, kdy jsme spustili komerční provoz naší aplikace Enectiva. Začátky byli velmi pomalé, ale jsme hrdi na to, že náš vlastní projekt s vlastním vývojem přežil krušné začátky, kdy o monitoring nebyl v České republice moc zájem a stal se pevnou součástí trhu s energetickým managementem. Enectiva již dávno překročila hranice a momentálně můžete potkat naše řešení např. ve Španělsku, Chorvatsku nebo i v Kuwaitu.

Mirai Intex

Mirai Intex

Mirai Intex je inženýrská společnost, která se zabývá vývojem a výrobou specializované chladící a klimatizační techniky šetrné k životnímu prostředí. Projekt s touto společností je velice specifický, protože jsme měření hlavního elektroměru zvládli dodat v rekordním čase 5 dní od prvního kontaktu. Prohlídka, návrh řešení, dodávka materiálu i realizace se povedla v tomto velmi krátkém termínu ke spokojenosti našeho nového zákazníka.

Adient

Adient

Adient je americká společnost s oficiálním sídlem v Dublinu, která se zabývá produkty v automobilovém průmyslu. Adient je největším globálním dodavatelem automobilových sedadel a ve své pobočce v České republice se rozhodli pro nasazení našeho systému pro energetický monitoring. Aktuálně sbíráme automaticky data do naší aplikace Enectiva z hlavního elektroměru, (činnou i jalovou složku), hlavního plynoměru i vodoměru. Pro zákazníka se pracuje na dovývoji propojení s jeho informačním systémem pro možnost porovnání spotřeby v návaznosti na vyrobené kusy.

Decathlon

Decathlon

Decathlon je maloobchodní řetězec sportovního vybavení, oblečení a obuvi. Pro své prodejny na šestnácti místech v celé České republice a na čtyřech místech na Slovensku se rozhodli využít on-line energetický management Enectiva, díky kterému mají komplexní přehled o svých spotřebách. Součástí spolupráce mezi Enerfisem a Decathlonem byl i dovývoj reportingu pro centrálu ve Francii.

Farmak - výroba léčiv v Olomouci

Farmak - výroba léčiv v Olomouci

Pro tradičního českého výrobce léčiv Farmak a.s. v Olomouci jsme realizovali projekt smart meteringu v rekordně krátké době. Vše se muselo odehrát v době odstávky, tj. pouze dvou víkendových dnů na přelomu července a srpna. Znamenalo to vyměnit 49 původních elektroměrů v celkem dvou trafostanicích za nové s M-bus rozhranním. Všechna měřeni jsou nepřímého charakteru s proudy přesahující 100 A, kdy měřící trafa byla použita od českého výrobce MTBrno.

Novinkou v našich projektech smart meteringu je odečet plynného dusíku, který se používá jak ve výrobě, tak výsledném balení léčiv. Jelikož je Farmak rozsáhlým areálem a plynoměry dusíku jsou rozmístěny daleko od sebe, využili jsem technologie WM-Bus na frekvenci 169 MHz. Celkově nám trval projekt 4 dny čistého času.

OBI Hobby Market

OBI Hobby Market

Pro jeden z nejznámějších hobby marketů v Evropě jsme po několika službách zaměřených na energetickou optimalizaci dostali možnost předvést naše schopnosti na poli energetického monitoringu. Ve velmi krátkém čase a za náklady 25 000,- jsme realizovali sběr energetických dat z pobočky v Praze Modřanech. Hned po nasazení systému Enectiva odhalila občasné, avšak zcela zbytečné plýtvání v nočních hodinách po zavírací době. Nejvíce nás však těší, že společnosti OBI se rozhodla pro osazení dálkového sběru dat na dalších prodejnách a chce s námi i nadále spolupracovat.

Komplex 3 administrativních budov DVAN

Komplex 3 administrativních budov DVAN

Naším zákazníkem byl komplex DVAN společnosti 2N s.r.o. Zaměstnanci 2N jsou ve správě nemovitostí vysoce motivováni na hledání možných úspor. Co však na objektech chybělo, byl systém sběru dat z instalovaných měřidel, automatizace procesu a možnost tak najít další úspory v energiích. Celkově jsme propojili do jednoho systému 106 měřidel všech typů energií, které se v objektu používají. (teplo, plyn, elektřinu a vodu). VÍCE INFORMACÍ

ABB Trutnov

ABB Trutnov

Společnost ABB je globální firmou s centrálou ve švýcarském Zurichu a zaměstnávající po celém světě více než 150 000 zaměstnanců. ABB působí v oblastech energetiky, automatizace, ale také robotiky a pro svůj areál v Trutnově se rozhodla využít on-line energetického managementu Enectiva z dílny Enerfis. Bylo napojeno celkem 14 měřidel, veškerý přenos probíhá přes mobilní sítě T-mobile a využíváme i původní databáze s odečty Firebird.VÍCE INFORMACÍ

SUZ ČVUT Praha

SUZ ČVUT Praha

Správa účelových zařízení ČVUT Praha si nás vybrala jako dodavatele pro komplexní monitoring energií. Je nám ctí, že naše řešení Enectiva bylo vybráno jako nejvhodnější pro vyřešení potřeb energetického monitoringu na téměř 40 budovách různého charakteru využití. Jedná se o celý areál pražského Strahova a tamních kolejí, hotel v centru Prahy, jednotlivé menzy, ostatní koleje v Dejvicích, Podolí. V rámci budov se jedná i o monitoring podružného měření jednotlivých nájemníků. Celému projekt předcházelo vyhotovení auditu měřících míst a zmapování jednotlivých měřidel. Jednalo se téměř ve všech případech o elektroměry, plynoměry, vodoměry a kalorimetry.

Smart City Mělník

Smart City Mělník

S městem Mělník spolupracujeme na smart-meteringu dlouhodobě. Vše začalo v roce 2014 instalací regulátorů veřejného osvětlení a monitoringem dosažených úspor na jednotlivých rozvaděčích. V první vlně jsme začali monitorovat celkem 18 rozvaděčů veřejného osvětlení. Po úspěšném pilotu se město rozhodlo pro rozšíření monitoringu na jednotlivé vodoměry v rámci městem spravovaných budov. Jednalo se o radnici, bývalý okresní úřad, budovu městské policie, dům služeb, ale i základní školy a azylový dům. Celkem došlo k rozšíření o 15 vodoměrů. Použitá technologie využívá frekvenci 169MHz a všechna měřící místa sbírají dvě základové stanice pro smart metering. Počátkem roku došlo k dalšímu rozšíření o dalších místa veřejného osvětlení. V průběhu prázdnin je v plánu osadit dálkovým odečtem jednotlivé plynoměry.

Vyjádření zástupce města Mělník

"Díky spolupráci s Enerfis a využitím jejich řešení Enectiva jsme docílili výrazně vyšší efektivity energetického managementu města Mělník. Začali jsme monitoringem úsporných projektů na veřejném osvětlení a postupně systém rozšiřujeme o další měřená místa (voda, elektřina,plyn). Enectivu využíváme již více než rok a za tuto dobu se podařilo odhalit hned několik úniků energií, které by bylo nemožné zjistit bez kontinuálních odečtů a které nám v podstatě systém zaplatily během jednoho roku. Stejně tak pro mne osobně, jako hlavního energetika města, je cenné nemalé snížení finančních prostředků na fyzické kontroly odběrných míst, pokud je máte rozloženy po celém městě a dále administrativy, která byla potřeba na zpracování energetických dat ze všech měřících míst".

Juraj Rapant, hlavní energetik Mělník