Smart metering - Řešení

Smart metering se dá použít jako řešení téměř pro všechny typy budov a zařízení. Někteří profesionálové dokonce tvrdí, že ve smart meteringu je budoucnost a jednoho dne bude přes smart metering (respektive přes smart grid) propojen celý svět.

Enerfis si pro vás připravil rozdělení smart metering jako řešení pro následující 3 typy budov:

Komerční budovy                            Bytové domy                      Průmyslové areály  

Administrativní budova                     Bytový dům                   Průmyslový areál

Máte probém, který by mohl smart metering vyřešit?Kontaktujte nás