Monitoring&Targeting

Anglický termín Monitoring and Targeting v sobě skrývá jednu z činností energetického managementu. Sledování spotřeb, jejich vyhodnocování a následné stanovování nových cílů je základem úspěšného energetického managementu.

Hlavní benefity

  • Snížení spotřeby energií
  • Přehled o energetických tocích
  • Zlepšení energetického hospodářství

Co získáte: Základ pro úspěšný energetický management

Pro koho:

  • Majitelé nemovitosti
  • Firmy z odvětví průmyslu
  • Facility management
  • Property management

Monitoring&Targeting

Při identifikaci možných cílů v oblasti energetického managementu je nutné nejprve důkladně zmapovat současný stav. Náš tým běžně analyzuje spotřeby energií za poslední 3 kalendářní roky, ty následně porovnáme s teoretickými hodnotami i s obdobnými provozy či budovami.

Při analýze bereme v potaz i rozdílné klimatické podmínky v různých porovnávaných oblastech i jednotlivých rocích.

Tyto postupy nám dávají možnost přesně určit, zda daný proces, provoz či nemovitost funguje energeticky efektivně, či nikoli.

Obvykle bývají problémy již v samotném monitoringu energií, kdy nedostatečné měření znemožňuje jakékoliv řízení spotřeb nebo případné vyhodnocování úsporných opatření. Jak je obecně známo, co nelze změřit, nelze ani řídit. V případě těchto nedostatků navrhneme v dané nemovitosti nové měřící body, následně stanovíme cíle ohledně snížení energetické náročnosti a opatření, která postupně nebo přímo povedou ke splnění těchto cílů.

Zaujala Vás možnost provedení Monitoring&Targeting?Kontaktujte nás