O nás

Společnost Enerfis s.r.o. byla založena v roce 2011 a od svého počátku se profiluje jako technicko-inženýrská firma, jež se soustředí na efektivnější využívání energií formou realizace komplexních energetických, inženýrských a softwarových služeb. Náš tým je složen ze stavařů, specialistů technických zařízení budov, elektroinženýrů, IT vývojářů či datových analytiků. Při komplexních a větších projektech je náš tým doplňován externími profesionály z různých oborů. Mezi naše zákazníky řadíme společnosti zabývající se property managementem, facility managementem, asset managementem, developery či majitele nemovitostí.


Postupem času jsme rozšířili portfolio našich služeb o další oblasti mezi než patří certifikace budov ve standardech Breeam, LEED, SBToolCZ, dále úpravy parametrů vnitřního mikroklima, realizace smart-metering systémů, technické audity a technická due diligence. Při svojí práci používáme moderní technologie i postupy, tak abychom dokázali splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků, jelikož jejich spokojenost chápeme jako klíčové měřítko našeho dalšího růstu. Důkazem je vlastní aplikace www.enectiva.cz, kterou naši zákazníci používají jako moderní nástroj on-line energetického managementu. V roce 2017 byla představena sesterská on-line aplikace určená pro facility management www.facility.enectiva.cz

Našim cílem je přinášet  zákazníkům kvalitní a udržitelná technická řešení, která svojí hodnotou a funkčností převýší běžně očekávaný standard. K tomu nám dopomáhá naše kreativita, zkušenosti a odvaha zkoušet nové.

Oblasti námi poskytovaných služeb:

  • Energetika, energetický audit a energetický management
  • Smart-metering, vývoj a provoz aplikací určený pro správu budov
  • Technické audity a technical due-diligenece
  • Datová analytika energetiky
  • Certifikace budov ve standardech Breeam, LEED, SBTool CZ
  • Odborná technická měření

Naše vize 

Naším cílem je to, abychom zákazníkovi dodali vždy jen to nelepší v daném oboru, proto během projektů se zákazníkem aktivně komunikujeme, abychom mohli vytvořit dlouhodobá řešení, jež překonají zákazníkova očekávání, a to v oblasti jak kvality, tak i ceny a funkčnosti.  

Týmová práce:
Vzájemná spoluprácem je předpokladem pro kvalitní práci, což  se i odráží v podobě našich služeb. 

Kreativita a inovace:
Jsme otevřeni novým myšlenkám a připraveni čelit výzvám našich zákazníků. 

Udržitelnost:
Měníme svět bez zasahování do okolí. 

Závazek:
Zákazník je pro nás na prvním místě, a tak každý úkol provádíme s největší zodpovědností, aby výsledek stál za to. 

Naše strategie 


Pracujeme s nejpokročilejšími technologiemi, které se na trhu nacházejí. 


Expandujeme do všech koutů světa, od Jižní Ameriky až po východní Slovensko.