O společnosti

Společnost Enerfis s.r.o. byla založena v roce 2011 a od svého počátku se profiluje jako technicko-inženýrská firma, jež se soustředí na efektivnější využívání energií formou realizace komplexních energetických, inženýrských a softwarových služeb. Náš tým je složen ze stavařů, specialistů technických zařízení budov, elektroinženýrů, IT vývojářů, datových analytiků. Při komplexních a větších projektech je náš tým doplňován externími profesionály z různých oborů. Mezi naše zákazníky řadíme společnosti zabývající se property managementem, facility managementem, asset managementem, developery či majitele nemovitostí.

Postupem času jsme rozšířili portfolio našich služeb o další oblasti mezi než patří certifikace budov ve standardech Breeam, LEED, SBToolCZ, úpravy parametrů vnitřního mikroklima, realizaci smart-metering systémů, technické audity a technická due diligence. Při svojí práci používáme moderní technologie i postupy, tak abychom dokázali splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků, jelikož jejich spokojenost chápeme jako klíčové měřítko našeho dalšího růstu. Důkazem je vlastní aplikace www.enectiva.cz, kterou naši zákazníci používají jako moderní nástroj on-line energetického managementu. V roce 2017 byla představena sesterská on-line aplikace určená pro facility management www.facility.enectiva.cz

Našim cílem je přinášet  zákazníkům kvalitní a udržitelná technická řešení, která svojí hodnotou a funkčností převýší běžně očekávaný standard. K tomu nám dopomáhá naše kreativita, zkušenosti a odvaha zkoušet nové.

Oblasti námi poskytovaných služeb:

  • Energetika, energetický audit a energetický management
  • Smart-metering, vývoj a provoz aplikací určený pro správu budov
  • Technické audity a technical due-diligenece
  • Datová analytika energetiky
  • Certifikace budov ve standardech Breeam, LEED, SBTool CZ
  • Odborná technická měření

Pod křídla naší společnosti spadají taktéž tyto projekty

Enectiva - On-line energetický management

Vlajková loď našeho vývojového týmu a SaaS aplikací určených pro online energetický management obecně. Aplikace Enectiva slouží jako všestranný nástroj pro sběr dat z měřidel energií pro elektřinu, teplo, vodu, chlad, ale i různých senzorů jakými jsou teplota, vlhkost, množství CO2. Aplikace sama odhaluje plýtvání a motivuje k úsporám. Funkcionalita lze rozdělit do tří vrstev. První z nich má za úkol sběr dat z měřidel. Druhá jejich prezentaci přes webovou aplikaci případně reporting. A poslední nejvyšší vrstva se stará o analytické funkce včetně využití pokročilých algoritmů strojového učení.

Facility.Enectiva - On-line facility management

Volitelný modul k aplikaci Enectiva, který ale může fungovat zcela samostatně. Představili jsme ho v roce 2017 a jeho úkolem je poskytnou opět efektivní a rychlou podporu pro správce budov. Hlavní vlastnosti jsou správa dokumentů související s provozem budov, správa jednotlivých zařízení, sledování, hlídání a plánování veškerých povinností související s provozem budov. Bonusem je pak adresář s kontakty na dodavatelské firmy i správce. 

Veřejné Světlo

Dohromady s našim partnerem zlínskou společností Akté PK s.r.o. realizujeme projekty v oblasti komerčního, průmyslového a veřejného osvětlení. Některé z projektů jsou na přání klienta realizovány formou EPC, kdy je investice splácena až z úspor, které projekt generuje. Součástí projektů je taktéž forma inteligentní regulace a výsledky všech projektů jsou on-line monitorovány aplikací Enectiva. Zákazník má tak neustálý přehled o výši úspor i spotřebě všech světelných okruhů.

Průkazy-PENB

Jeden z našich nejstarších, ale rozhodně nejmenších on-line projektů, který je zaměřen na tvorbu průkazů energetické náročnosti budov. Díky síti energetických specialistů jsme schopni realizovat průkazy po celé ČR a držet velmi krátké termíny na jejich vyhotovení. Mezi naše zákazníky patří koncový vlastnici rodinných domů, ale i realitní makléři či kaneláře.

Zakládáme si na technickém přístupu k řešení problémů. Taktéž obchodní pozice jsou obsazovány lidmi s technickým vzděláním, abychom mohli našim zákazníkům kvalifikovaně pomoci na všech úrovních spolupráce.Naše společnosti podniká od počátku bez čerpání jakýchkoli evropských či jiných dotací. 

Váš Tým Enerfis