Smart metering - Výhody služby

Instalace smart metering systému vám přinese spoustu výhod a usnadnění:

Výhody pro provozovatele budov(y)

 • Hodnoty spotřeby energií (elektřina, plyn, voda, a další) jsou k dispozici v reálném čase. Časovou periodu odečtu si můžete zvolit individuálně, klidně i pro každé měřidlo jinou
 • Možnost vidět podíl spotřeby energií a ceny za energie ve stanoveném čase (různé ceny podle časů spínání)
 • Efektivnější využívání zdrojů a mnohem detailnější predikce spotřeby, což má za následek mnohem přesnější vyúčtování od poskytovatele energií. Díky tomu si můžete mnohem lépe naplánovat cash-flow.
 • Sledovat podíl elektřiny z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. V případě, kdy máte vlastní generátory obnovitelné energie (např. solární panely, větrné turbíny), můžete řídit, kdy se vám nejvíce vyplatí čerpat z daných zdrojů a kdy naopak prodávat energii zpět do sítě
 • Pokud investujete do nějakého opatření snižujícího spotřebu energií, můžete sledovat a vyhodnocovat kolik ušetříte na kterém opatření a spočítat si návratnost investice (ROI)
 • Nulové náklady na personál zabývající se odečtem měřidel, vyhodnocování a analyzování dat. Vše za Vás nyní udělá software
 • Zamezení odebírání energií „na černo
 • V případě jakéhokoliv problému, nehody či závady se to dozvíte téměř okamžitě. Zjistíte kde přesně se problém vyskytl a můžete ho okamžitě řešit. Díky čemuž by se vám nemělo stát, že byste byli delší dobu bez energií
 • Už žádné hádky s nájemníky, jaký podíl spotřebované energie celé budovy spadá na ně. Máte to v k dispozici v reálném čase černé na bílém. Navíc je zde mnohem detailnější zpětná vazba pro Vaše nájemníky, která je motivuje ke snížení nákladů

 Výhody pro nájemníka 

 • Detailní informace o spotřebě energie, kterou odeberete (elektřina, voda, plyn, ...) jsou k dispozici v reálném čase
 • Možnost vidět podíl spotřeby energií a ceny za energie ve stanoveném čase (různé ceny podle časů spínání)
 • Už žádné hádky s provozovatelem, jaký podíl spotřebované energie celé budovy spadá na vás. Máte to v k dispozici v reálném čase černé na bílém
 • Mnohem přesnější měsíční fakturace mohou být prováděny bez zálohových plateb. 
  Lze zavést automatické rozúčtování nákladů na teplo i ostatní energie.
 • Snížení spotřeby energie v důsledku přesných odečtů. Platíte jen to, co skutečně spotřebuje
 • Detailní informace o momentální spotřebě vedou k ekonomickému chování. Vidíte přesnou spotřebu dle různých kategorií (typ, místnost, spotřebič, porovnání s venkovní teplotou,…)
 • Možnost dálkového ovládání zařízení a spotřebičů v domě pomocí přenosných technologií (telefon/tablet) např. zapnutí/vypnutí klimatizační jednotky

Pro více informací přejděte na smart metering

Zaujala Vás možnost instalace měřících systémů?Kontaktujte nás