BREEAM

Certifikace budov podle standardu BREEAM®

Certifikát BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je standard nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost výstavby. Jde o nejstarší a v současnosti také o nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov. Hodnocení BREEAM se zabývá specifikací budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. BREEAM používá uznávaná výkonnostní měřítka, která jsou stanovena podle zavedených kritérií.

Hodnotící kategorie

I když hlavním kritériem je energetická účinnost, komplexní hodnocení environmentálního dopadu budovy zahrnuje mnohem více aspektů.

BREEAM hodnotí devět kategorií podle jejich vlivu na životní prostředí:

 • Energie (energetická účinnost a důraz na zamezení plýtvání energií)
 • Zdraví a pohoda prostředí (denní osvětlení a možnost přirozeného větrání, apod.)
 • Materiály (použití materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí)
 • Management (např. environmentální dopady výstavby)
 • Znečišťující látky (např. použití vhodného chladiva, emise sloučenin NOx)
 • Využití půdy a ekologie (zmírnění dopadu na životní prostředí)
 • Doprava (dostupnost veřejnou dopravou a podpora ekologických způsobů dopravy, apod.)
 • Odpad (stavební odpady, využití recyklace, apod.)
 • Voda (např. úsporné spotřebiče a opatření pro detekci úniku vody)

Hodnotící proces

Při hodnotícím procesu je zjištěno souhrnné skóre, které je převedeno na celkové hodnocení. Přehledně to můžeme vidět v následující tabulce:

Dosažitelné úrovně certifikace BREEAM

     PASS (vyhovující)

≥ 30 %

     GOOD (dobrá)

≥ 45 %

     VERY GOOD (velmi dobrá)

≥ 55 %

     EXCELLENT (výborná)

≥ 70 %

     OUTSTANDING (mimořádná)

≥ 85 %


 

Specifika certifikace BREEAM

Hlavním rysem certifikace BREEAM je přidělování kreditů za výkonnostní kritéria, která jsou nad rámcem místních předpisů a regulací. V praxi to znamená, že žádné kredity nejsou přidělovány za pouhé dodržení platných předpisů, ale za překročení minimálních požadavků v předpisech. Pro kritéria je vydáván BREEAM referenční list pro Českou republiku, který obsahuje platné české i evropské předpisy. Jedná se o dynamický proces, neboť předpisy a požadavky na stavby se nepřetržitě mění a vyvíjí. Z tohoto důvodu jsou téměř všechny verze certifikace BREEAM aktualizovány každé tři roky, tak aby odrážely aktuální postupy a změny.

Proces certifikace

Proces získání certifikace BREEAM se obvykle skládá ze tří etap:

 1. Nejprve je provedeno předběžné hodnocení, které probíhá na samém začátku vývoje projektu, či již stojící budovy. Jeho cílem je zjištění, zda a kolik jednotlivých kreditů je možné získat, a stanovení cílového hodnocení certifikace.
 2. Druhé fáze je hodnocení návrhu projektu, většinou na základě kompletní dokumentace; výsledkem je certifikace návrhu. 
 3. Konečně během poslední fáze certifikace je provedena povinná kontrola skutečného stavu pro posouzení odchylek skutečného stavu od návrhu projektu, případně posouzení reálného stavu budovy. Následně je pak přidělený finální certifikát.

 

BREEAM Accredited Professional

Hodnocení kritérií při certifikaci BREEAM profesionálně školeným odborníkem (BREEAM Accredited Professional - BREEAM AP) vyžaduje pečlivý a nekompromisní přístup. Příručka certifikace BREEAM obsahuje podrobná kritéria pro přidělování kreditů a projektový tým by měl připravit komplexní písemnou dokumentaci, která má být známkou kvality pro hodnotící instituci již před samotnou certifikací. Profesionálně školený odborník poskytuje projekčnímu týmu odborné rady týkající se udržitelné výstavby, návrhu a posouzení dopadů na životní prostředí. Pomáhá koordinovat činnost týmu a vhodně naplánovat posloupnost činností ve vyjednávání kompromisů nutných pro dosažení cílového certifikátu BREEAM. 

BREEAM Assessor 

Specialista pro hodnocení certifikace BREEAM (BREEAM Assessor) rozumí procesu certifikace a technickým otázkám celého procesu. Interpretuje požadavky jednotlivých kritérií ve vztahu k celkovému hodnocení, formálně hodnotí dokumentaci připravenou projektovým týmem, přiděluje, či odebírá jednotlivé kredity. Po vyhodnocení všech kritérií a kategorií BREEAM Assessor připravuje a předkládá závěrečnou zprávu pro certifikaci BRE.

Mezinárodní vývoj BREEAM

Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) byla vyvinuta koncem 80. let minulého století. Velmi rychle našla uplatnění ve Velké Británii a pak i v zahraničí. Například americká certifikace LEED byla v roce 1998 odvozena z principů BREEAM. Aktuální verze BREEAM, která našla uplatnění i v České republice, je certifikace BREEAM Europe Commercial 2009, která zahrnuje administrativní, komerční a průmyslové budovy. Certifikaci je možné použít i pro jiné typy nových budov, a to pomocí upravené verze BREEAM International. Pro hodnocení a porovnání stávajících budov je navíc dostupná metodika BREEAM In Use, jejíž popularita poslední dobou prudce narůstá. 

Od roku 1990, kdy byl BREEAM spuštěn, získalo certifikaci BREEAM okolo 200 000 budov a zhruba 1 milion se registrovalo k posouzení kritérií.

Certifikujeme podle standardu BREEAM In-Use Version 6

Aktualizace na nejnovější verzi V6 přináší nové standardy pro existující budovy reflektující změny technologické i klimatické. Zde je přehled nejdůležitějších změn.

 • Po dobu platnosti BREEAM certifikátu je možné změnit bodové ohodnocení.
 • Budovu lze nyní zaregistrovat a posuzovat prostřednictvím nové online platformy.
 • Certifikát může být během prvních dvou let trvání aktualizován a pozměňován.
 • Došlo k přepracování manuálu k jeho snazšímu pochopení.
 • Kategorie odpad a materiály jsou nahrazeny kategoriemi odolnost a zdroje.
 • Váhy jednotlivých kategorií byly revidovány, v každé kategorii byly přidány minimální hodnoty pro získání výsledného Breeam certifikátu.
 • Inovativní kredity, které lze získat, oceňují implementaci příkladných praktik v oblasti udržitelnosti např. výjimečně nízká uhlíková stopa budovy.

Pro přechod z verze 2015 je vyčleněn konkrétní čas. Registrace budov ve verzi 2015 zůstane otevřená až do 11. května 2021 (s výjimkou certifikovaných budov, jejichž platnost skončí po tomto datu).

Společnost Enerfis a BREEAM

BREEAM lze použít na hodnocení stavby jak ve fázi projektu, tak pro již dokončenou a fungující stavbu. Naše společnost se umí postarat o celý proces certifikace i o zpracování podkladů pro jednotlivé kapitoly odděleně.

Můžeme nabídnout zkušenosti a znalosti v oboru spolu s garancí kvality a spolehlivosti. 

Máte zájem o certifikaci BREEAM?Kontaktujte nás


BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.