Doplňkové služby energetického auditu

I když je forma a způsob zpracování energetického auditu předepsána vyhláškou, stále je zde možnost se odlišit a dělat věci lépe, s větší přesností a vyšší přidanou hodnotou pro zákazníka. Při tvorbě energetických auditů využíváme bohatých zkušeností našich auditorů, ale taktéž spoléháme na reálná data zjištěná přímo v terénu na konkrétní lokalitě. Jedná se o použití různých druhů datalogerů a měřících přístrojů, které odhalí sebemenší plýtvání energetickými zdroji. Tedy i potenciál pro úspory.

Enerfis: Vyšší přidaná hodnota a přesnější informace

Energetická kontrola kotlů

Enerfis nabízí svým zákazníkům provedení energetické kontroly kotlů dle vyhlášky 194/2013 Sb. Jedná se o pravidelnou kontrolu, která je povinná pro všechny objekty s tepelným zdrojem od 20kW. Kdy na pevná a kapalné palivo se jedná o pravidelnou kontrolu 1x za 2 roky. U plynného zdroje se jedná o kontrolu 1x za 4 roky. Pro zdroje nad 200 kW je nutno provádět kontrolu každoročně.

Energetická kontrola klimatizací

Taktéž kontrolu účinnosti klimatizací a chladících agregátů nabízí Enerfis svým zákazníkům. Povinnost provádět kontrolu se vztahuje na všechny objekty, kde chladící výkon přesahuje 12 kW. Nejedná se o výkon součtový, nýbrž jednotlivých chladících strojů. V případě, že je v budově pět splitových jednotek o výkonu 10kW každá, tak kontrolu není třeba provádět. Kontrola se provádí dle vyhlášky 193/2013 Sb.

Analýza elektrické sítě

V Enerfis používáme analyzátor elektrické sítě od americké firmy Dent Instruments, s kterým lze měřit doslova všude, jelikož je napájen přímo z měřené sítě. V režimu datalogger dokáže ukládat data každou vteřinu o výkonech, fázovém posuvu, harmonickém zkreslení či zarušení sítě. Díky tomu lze odhalit plýtvání nepotřebným chodem spotřebičů, napěťové špičky, různé velikosti fázorů a další charakteristiky, které mají vliv na spotřebu elektřiny. Více o analýze sítí zde.

Sledování vlhkosti a teploty

Snížením teploty v prostoru a 1° C lze snížit náklady na vytápění v zimě až o 6 %. Typickým doplňkem našich auditů je tedy měření teplot a vlhkostí v různých typech prostor. Vznikají tak teplotně/vlhkostí profily, podle kterých lze optimalizovat otopné případně chladící soustavy. Více o službě zde.

Měření CO2

Při regulaci vzduchotechnických systémů lze využít měření koncentrace CO2. V Enerfis využíváme měřících pomůcek americké firmy CO2-Meter a měření probíhá typicky po dobu jednoho týdne. Na základě profilu koncentrace se posléze vyhodnotí, kdy je možno danou vzduchotechniku omezit v provozu či zvolit jiný typ regulace. Potenciál úspor je v této oblasti překvapivě vysoký. Více informací zde.

Smart metering systémy - systémy dálkových odečtů

Měření je nedílnou součástí každého úsporného projektu. Bez kvalitního měření nelze prokázat výsledky investorovi a Enerfis nabízí svým zákazníkům on-line energetický monitoring všech typů energií. S aplikací Enectiva snížíte administrativní zátěž spojenou s energetickými daty až o 90 % a lze je taktéž využít k odhalování dalších úspor energií. Více o aplikaci zde.

Průkaz Energetické Náročnosti Budov / Energetický štítek obálky budovy

Mezi laickou veřejností panují nejasnosti ohledně rozdílu mezi průkazem energetické náročnosti PENB a štítkem budovy EŠOB. Oba se mohou stát součástí energetického auditu, někdy jsou dokonce povinně vyžadovány orgány veřejné správy a je možno je vyhotovit pouze osobou s platným oprávněním energetického specialisty.

Termovizní měření - termografie

Termovize dokáže odhalit nejen tepelné úniky či chlad, ale i pronikající vlhkost do objektu. U detailních energetických auditu využíváme termovizní kameru od společnosti Testo, díky které dokážeme našim týmem odhalovat i ty nejskrytější tepelné mosty. Více o termovizním měření zde.

ISO 50001

Se společností Dekra Certification spolupracujeme v případě, že si zákazník přeje certifikovat své procesy dle normy ISO 50001 týkající se energetického managementu. Nastavení procesů se týká sestavení energetické politiky, zavedení principů pro odhalování plýtvání a zavádění úsporných opatření, jejich kontrola a monitoring.

Zaujala Vás některá z doplňkových služeb ?Kontaktujte nás