Certifikace ve standardu SBToolCZ - nová služba spol. Enerfis

2. 9. 2013

Vzhledem ke zvýšenému zájmu našich zákazníků jsme zavedli novou službu Certifikace budov - SBToolCZ.

Cíl certifikace metodikou SBToolCZ:

  • Zvýšení tržní hodnoty budov a snížení jejich provozních nákladů,
  • Podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov EPBD II,
  • Optimalizační nástroj navrhování budov lépe splňujících požadavky klientů,
  • Zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu,
  • Podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov,
  • Motivační prvek pro výrobce připojovat k výrobku environmentální prohlášení o produktu EPD.

V případě zájmu nebo zaslání podrobnějších informací nás neváhejte kontaktovat!