Sběr dat ze 106 měřidel na budovách 2N

Náš zákazník

V tomto projektu byla našim zákazníkem společnost 2N s.r.o., která spravuje tři administrativní budovy o celkové ploše 10 000m2. Zaměstnanci 2N, jsou ve správě nemovitostí vysoce motivováni na hledání možných úspor a tak můžete najít na střechách objektů fotovoltaické panely, v suterénu moderní kondenzační kotle a spoustu jiných technologií, které snižují energetickou náročnost spravovaných objektů. Co však na objektech chybělo byl systém sběru energeticky cenných dat z instalovaných měřidel, automatizace celého procesu sběru dat a možnost tak najít další úspory v energiích.

Enectiva 2N s.r.o.

Zadání a cíle projektu

  • Instalovat systém dálkového sběru dat
  • Detailně měřit spotřeby nájemníků, technologií a patních měřidel
  • Tvorba podkladů pro rozúčtování energií
  • Vše napojit a sledovat on-line na www.enectiva.cz

 

Výsledky

Celkově jsme do Enectivy napojili 106 měřidel, z nichž 54 je odečítáno automaticky v různých intervalech. Pro sběr byla použita sběrnice M-bus, hlavní měřidla na patách objektů jsou odečítána za pomoci protokolu wireless M-bus. Jako koncentrátor byly použity produkty společnosti 2N - konkrétně 2N SmartCom PRO.

Naším systémem jsou řešeny odečty všech typů energií, které se na objektech měří. Jedná se o teplo v kWh, plyn v m3, elektrickou energii v kWh a vodu v m3. Interval odečtů se liší v závislosti na typu energie a druhu jejího využití od 10 min po 1 den. To dává správci dostatečně podrobná data k tomu, aby se mohl správně rozhodovat kdy jakou technologii regulovat, či hledat možné úspory v jednotlivých typech prostor.

Výběr ze statistik, které může majitel a správce sledovat:2N SmartCom PRO

  • náklady na m2 pronajmuté plochy za jednotlivé energie
  • podíl neměřené spotřeby ke spotřebě nájemníků a společných prostor
  • podíl spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody
  • podíl spotřeby tepla na vytápění nájemníků a společných prostor

 

Souhrn klíčových parametrů

Parametr    
Celkem odečítaných měřidel 106 (44ks elektroměrů, 33ks kalorimetrů, 22ks vodoměrů, 7ks plynoměrů)
Rozhraní, přes která jsou měřidla napojena M-bus Wireless M-bus Pulsní výstup
Počet uživatelů systému Enectiva  5
Délka použité kabeláže  přes 500 m  
Četnost odečítání dat z měřidel 10 min až 1 den