BCB Plzeň

Náš zákazník

Zákazníkem týmu Enerfis byl v tomto projektu property management známé administrativní budovy v Plzni, dominanty města jménem Business Centre Bohemia. Budova BCB se z hlediska technologického vybavení řadí mezi modernější, pozornost byla v tomto projektu proto soustředěna především na efektivitu provozu technologií a jejich regulaci.BCB

Zadání a cíle projektu

  • Zhodnocení efektivity provozu instalovaných technologií
  • Zhodnocení energetického managementu a navržení kroků vedoucích ke zlepšení stávající úrovně
  • Vyhotovení manuálu regulačních prvků pro nájemníky BCB 
  • Navržení opatření pro snížení provozních nákladů budovy 

Výsledky

Analýzou programu pro měření a regulaci jsme zjistili chybné nastavení časových programů VZT jednotek, které byly v rámci naší služby bezplatného automatického zavádění beznákladových opatření opraveny.

Taktéž byl v programu MaR nastaven noční útlum cirkulačních čerpadel teplé vody, čímž došlo jak k úspoře elektrické energie na pohon čerpadel, tak úspoře tepelné energie eliminací ztrát v distribučním potrubí.

Upraveno bylo i nastavení ekvitermních křivek, díky kterému došlo k meziroční úspoře 6 % spotřeby tepelné energie na vytápění. Do provozních nákladů objektu se toto opatření projevilo úsporou cca 80 000 Kč/rok.

Soubor úsporných opatření obsahoval i konkrétní návrh vhodných místností objektu jako referenčních prostor pro měření teploty interiéru. Pokud jsou teplotní senzory těchto místností zapojeny do systému regulace jako referenční, poskytují jí zpětnou vazbu a celá regulace se tak stává o stupeň účinnější, než regulace čistě ekvitermní. 

Souhrn navrhovaných opatření a úspor

Kategorie opatření Počet opatření Suma ročních úspor
Nízkonákladová (0 - 100 000 Kč) 2 92 000 Kč
Středněnákladová (100 000 - 1 000 000 Kč) 1 25 000 Kč 
 Vysokonákladová (1 000 000 - 10 000 000 Kč) 1 500 000 Kč