Breeam certifikace v 7 administrativních budovách

Náš zákazník

U tří velmi významných společností jsme se podíleli na BREEAM certifikaci budov, které jsou v jejich spravovaném portfoliu. Certifikace byla prováděna pro následující objekty:Central 2

Eurovea Bratislava (3budovy)
Zlatý Anděl
Budova Beta komplexu BB centrum
Lighthouse Vltava Waterfront Towers (2 budovy)

Zadání a cíle projektu

  • Recertifikace budov ve standardu Breeam
  • Zpracování biodiverzitního plánu
  • Návrh konkrétních opatření z oblasti fauny a flóry
  • Návrh konkrétních opatření z oblasti enviromentálního managementu

Výsledky

Zásadním faktorem pro přirozené posílení biodiverzity živočichů v areálu je poskytnutí vhodné rostlinné skladby všude tam, kde je to jen trochu možné. Sekundárním faktorem pak je poskytnutí spektra umělých či přirozených dutin, které mohou sloužit jako úkryt či místo pro hnízdění a reprodukci.Beta BB centrum

Ve spolupráci s předními českými zoology, botaniky a dalšími odborníky tak byl pro každou budovu sestaven unikátní biodiverzitní plán obsahující návrh konkrétních prvků pro hnízdění a úkryt různých druhů živočichů, návrh změn rostlinných skladeb na budově a jejím okolí pro vytvoření potravní nabídky těmto živočichům, umístění a velikost napajedel, hmyzích hotelů, broukovišť apod.

Každá z těchto studií reflektovala specifika dané budovy a jejího širšího okolí (sousedství s různými typy biokoridorů apod.). Stejně tak vždy studie navazovaly na strategické plány jak regionální, tak globální ochrany přírody a podpory biodiverzity sestavené úřady státní správy ČR, respektive SR.

Za zmínku stojí také fakt, že 5 ze 7 těchto studií bylo zpracováno v anglickém jazyce.

Lighthouse