On-line energetický management pro ABB

Společnost ABB je globální firmou s centrálou ve švýcarském Zurichu a zaměstnávající po celém světě více než 150 000 zaměstnanců. ABB působí v oblastech energetiky, automatizace, ale také robotiky a pro svůj areál v Trutnově se rozhodla využít on-line energetického managementu Enectiva z dílny Enerfis.

K prvnímu setkání mezi zástupci ABB a Enerfis došlo na konferenci Energie pro budoucnost pořádané v rámci strojírenského veletrhu v Brně. Prezentace Enectivy, našeho on-line řešení energetického managementu zaujala natolik, že se ABB rozhodlo krátce po veletrhu k implementaci řešení v areálu Trutnov s cílem odhalit možný potenciál úspor a zjednodušit správu energií.Enectiva vodoměr

Společnost ABB je sice v Trutnově v pronájmu, ale i tak výrobní prostory pokrývá 14 měřidel elektrické energie, vody a tepla. Ze strany Enerfis došlo k instalaci nových automaticky odečítaných vodoměrů, centrálních datových jednotek a taktéž k napojení na současný systém měření spadající pod majitele budovy. Veškeré datové přenosy mezi ABB a servery Enectiva dochází přes mobilní sítě T-mobile.

 

Výsledky projektu:

-celkem odečítáno 14 měřících míst

-výrazné snížení administrativní náročnosti na správu energií

-odhalení plýtvání v řádu tisíců Kč měsíčně ihned po zavedení systému

-na základě prvních dat navržena další úsporná opatření v oblasti optimalizace elektrické energie s krátkou dobou návratnosti

-sběr dat probíhá přes dvě centrální jednotky 2N SmartCom a mobilní sítě T-Mobile

 

Jednotlivé fáze projektu:

Software energetický management

1.Schůzka s managementem a nastavení cílů

2.Inspekce objektů a audit měřících míst

3.Návrh a implementace systému sběru dat

4.Propojení aplikace Enectiva se současným měřícím systémem

5.Předání aplikace k užívání a zaškolení zaměstnanců ABB

Díky odhalenému zbytečnému plýtvání došlo k okamžitému splacení investice do automatického sběru dat.