Libertas

Náš zákazník

Naším klientem byla společnost Libertas a.s. provozující ve svém komplexu v centru Prahy cca 15 000 m2 administrativních prostor a tiskárnu na ploše cca 5 000 m2.

Zadání a cíle projektu

  • Termovizní měření obálky komplexu
  • Analýza regulace systémů TZB
  • Teplotní a vlhkostní analýza komplexu
  • Hodnocení energetického managementu, návrhy na vylepšení
  • Nalezení úsporných opatření

 

Výsledky

Pomocí termovizního měření komplexu získal náš klient přehled o stavu všech konstrukcí na systémové hranici vytápěné zóny komplexu. Identifikovány byly jak zjevné problémy, tak drobné závady, které v běžném provozu obvykle bez měření odhaleny nejsou.

Využitím teplotně-vlhkostních dataloggerů jsme po týdenním monitoringu vypracovali teplotně-vlhkostní profil komplexu, který odhalil značné přetápění objektu v určitých prostorech. Na základě tohoto zjištění byly pak upraveny ekvitermní křivky tak, aby se opětovnému přetápění zamezilo.

 

Pro uživatele prostor byl vytvořen grafický manuál s podrobným popisem obsluhy regulačních prvků a zároveň tipy, jak svou kancelář užívat co nejúsporněji.

Zhodnocena byla také úroveň energetického managementu a výstupní zpráva obsahovala návrhy, jak stávající úroveň vylepšit. Jedním z návrhů bylo i využití našeho softwarového nástroje pro řešení energetického managementu Enectiva.

Díky nabytému know-how mohl náš tým porovnat měrné spotřeby a ceny jednotlivých energií komplexu Libertas s dalšími objekty podobného typu. Zákazník tak získal přehled, jak si stojí na trhu v porovnání s konkurencí.

Náš výstup dále obsahoval sadu návrhů úsporných opatření napříč všemi spotřebovávanými energiemi, včetně doporučení na provedení tenderu elektřiny z důvodu příznivého vývoje cen na burze v porovnání s relativně vysokou současnou cenou.

 Dalším opatřením vhodným ke zmínění byla instalace regulátoru čtvrthodinového maxima. Instalací regulátoru bylo možné snížit paušální platby a uspořit tak cca 100 000 Kč ročně.

 

Souhrn navrhovaných opatření a úspor

Na základě přání zákazníka byla v tomto projektu navrhována pouze nízkonákladová opatření s dobou návratnosti do 3 let.

 

Kategorie opatření Počet opatření Suma ročních úspor
Nízkonákladová (0 - 100 000 Kč) 7  993 000 Kč